Tallinna Tehnikaülikool

Avatud Euroopa Horisondi digi, tööstuse ja kosmose taotlusvoorud:

Tööstuse 2022. aasta taotlusvoorud: 12. oktoober 2021 – 30. märts 2022

TWIN-TRANSITION: Kliimaneutraalne, ringmajandust toetav ja digitaliseeritud tootmine

RESILIENCE: Suurenenud autonoomia strateegilistes väärtusahelates vastupidava tööstuse tagamiseks


Kosmose 2021. ja 2022. aasta taotlusvoorud: 28. oktoober 2021 – 16. veebruar 2021

SPACE: Avatud strateegiline autonoomsus arendamaks, juurutamaks ja kasutamaks globaalseid kosmosepõhiseid infrastruktuure, teenuseid, rakendusi ja andmeid


Digi 2021. aasta taotlusvoorud: 28. oktoober 2021 – 27. jaanuar 2022

DIGITAL-EMERGING: Kvanttehnoloogiate lipulaev: paradigma muutus

Digi 2022. aasta taotlusvoorud: 23. november 2021 – 5. aprill 2022

DATA: Juhtivad andme-ja arvutitehnoloogiad

DIGITAL-EMERGING: Rohelepet ja konkurentsivõimet toetavad digitaalsed ja esilekerkivad tehnoloogiad

HUMAN: Digi- ja tööstustehnoloogiate inimesekeskne ja eetiline areng

NB! Lisaks on erandkorras avatud kuni 25. jaanuarini 2022 tööstuse taotlusvoor Social and affordable housing district demonstrator (IA).

Kontakt Eesti Teadusagentuuris: Kerli Reintamm, kerli.reintamm@etag.ee

Laeb infot...