Tallinna Tehnikaülikool

Teadlasi, keda huvitab teema „Teaduse tippkeskuste meetme hindamine“ ja kes soovivad seda uuringut läbi viia, palutakse saata oma taotlus hiljemalt 15. septembriks 2021 ETAgi RITA juhile Liina Eegile (liina.eek@etag.ee).
Taotluse koostamisel palutakse lähtuda uuringu ettepanekust, taotluse vormist ja hindamiskriteeriumitest.

Uuringut võib täita üks või mitu partnerit. Uuringut asub täitma partner või partnerite konsortsium, kes kogub hindamiskriteeriumite alusel kõige enam punkte. Lävend on 3,5 punkti, iga üksiku kriteeriumi hindamisel peab keskmine tulemus olema vähemalt 3,0.

Küsimuste korral palutakse võtte ühendust RITA juhi Liina Eegiga (liina.eek@etag.ee).

Laeb infot...