Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval IT süsteemide administreerimine toimusid 29. mail kell 10:00.

Komisjoni esimees: Siim Vene

Komisjoni koosseis: Edmund Laugasson, Avo Ots, Kalle Tammemäe

Bakalaureusetööde teemad ja autorid:

 • Riistvara taotluste menetlemise protsessi parandamine Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskuse näitel
  Laas Vollmann

 • Kubernetesel põhineva taristu haldusmooduli arendamine ja testimine organisatsiooni sisemiseks kasutamiseks
  Roman Vilu

 • Streamlining Network Operations: Implementing Automated Deployment and Monitoring in a Multi-Vendor Environment / Võrguoperatsioonide ühtlustamine: Automaatne juurutamine ja järelevalve mitme tootja keskkonnas
  Leonid Peskov

 • Seire- ja logimislahenduste integreerimine ettevõttele Datel AS
  Anneli Väli

 • OpenTelemetry standardi põhise seiresüsteemi juurutamine Registrite ja Infosüsteemide Keskuses
  Tauri Tuuling

 • Küberkaitse kursuste automaatne juurutamine pilveteenuste platvormil
  Sander Plukš

 • Automating Network Infrastructure Management in a Multi-Vendor Environment / Võrgu infrastruktuuri haldamise automatiseerimine mitme tarnija keskkonnas
  Dmitri Sobolev

 • Töökohateenuse andmekandja krüpteerimise juurutamine pilvekeskkonda
  Kris-Sten Ibrus

 • A Parallel CI/CD Framework for Building and Testing Multiple Boards with System on Chip / Paralleelne CI/CD raamistik erinevate kiipsüsteem-plaatide arendamiseks ja testimiseks
  Kareen Arutjunjan - PÄEVA PARIM BAKALAUREUSETÖÖ!

 • E-postiturunduse platvormi juurutamine ettevõttes
  Rain Tibar

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 27. mai – 7. juuni 2024

Laeb infot...