Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval IT süsteemide arendus toimusid 8. juunil 2022 kell 9:00, ruumis ICO-316.

Komisjoni esimees: Priidu Paomets
Komisjoni koosseis: Kristiina Hakk, Märt Kalmo, Jaanus Pöial

Bakalaureusetööde teemad ja autrorid:

 • Laevapileti hinna arvutamise veebirakendus suuremõõtmelisi vedusid korraldavale ettevõttele
  Desiree Himuškin

 • Teadmusjuhtimist toetava interaktiivse tööriista arendus
  Erik Illaste

 • CybExeri järgmise põlvkonna küberharjutusväljaku funktsioonide arendus, disain ja täiustamine
  Robert Kaibald

 • Vabalt kättesaadavate DICOM vaaturite võrdlus ja DICOM pildi JPEG vormingus eksportija arendus dcm4chee-arc-light rakendusele
  Laura Kallas

 • Veebirakendus individuaalseks õmblemiseks kehamõõtude järgi
  Helen Lepiku

 • Võrguoperatsioonide keskuse monitooringu automatiseerimine masinõppe abil Elisa Eesti AS-i näitel
  Sergei Lukauškin

 • Tarkvararoboti lahendus välispartneri teenuse automatiseerimiseks
  Eliise Randmaa

 • Dünaamiline avatud lähtekoodiga rakendus kaheastmeliseks autentimiseks
  Aleksandr Zahharjan

 • Pipedrive'i ettevõttesisese globaalse meiliandmete tugi- ja analüüsirakenduse arendamine*
  Silver-Ed Sillaots

 • Telekomiettevõtte tellimuste haldamise mooduli migreerimine Angular 12 raamistikku*
  Martin Sirg

*Lõputöö kaitsmine on kinnine, otseülekannet ei toimu.

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 30. mai – 9. juuni 2022

Laeb infot...