Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval küberturbe tehnoloogiad toimusid 18. jaanuaril 2024 kell 12:00. / Defence of bachelor theses in Cyber Security Engineering programme taked place on January 18, 2024 at 12:00.

Komisjoni esimees / Chairman of the committee: Valdo Praust
Komisjoni koosseis / Members of the committee: Fuad Budagov, Kaido Kikkas, Toomas Lepikult

Bakalaureusetööde teemad ja autorid / Titles and Authors of bachelor theses:

 • Kubernetese rollipõhise juurdepääsukontrolli juurutamise ja haldamise hõlbustamine avatud lähtekoodiga tarkvara abil / Facilitation of Kubernetes Role-based Access Control Implementation and Management with Open-source Software
  Valentin Kirjan

 • Bluetooth Low Energy tehnoloogia enamlevinud turvanõrkuste analüüs / Analysis of Common Security Vulnerabilities in the Bluetooth Low Energy Technology
  Anton Kolisnetšenko

 • LDAPi ja OpenVPNi põhise hajutatud töövooga autentimisskeemi ISO/IEC 27001 vastavushindamine / An ISO/IEC 27001 Compliance Assessment of an OpenVPN with Dual LDAP for Distributed Workforce Authentication
  Luca Mizzi - PÄEVA PARIM BAKALAUREUSETÖÖ! / THE BEST BACHELOR THESIS!

 • Express.js baasil loodud veebirakenduste turvamine / Securing Web Applications Built with Express.js
  Maksim Semjonov

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 15.-19. jaanuaril 2024 / Defence of bachelor and master theses at TalTech IT College on January 15-19, 2024

Laeb infot...