Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval küberturbe tehnoloogiad toimusid 19. jaanuaril 2022 kell 10:00. / Defence of Bachelor Theses on the Cyber Security Engineering programme taked place on January 19, 2022 at 10:00.

Komisjoni esimees / Chairman of Commission: Valdo Praust
Komisjoni koosseis / Members of Commission: Kaido Kikkas, Toomas Lepikult, Mohammad Tariq Meeran

Bakalaureusetööde teemad ja autorid / Titles and Authors of Final Theses:

  • Ründetuvastus isesõitvates autodes meepottide abil / Intrusion Detection in Self-Driving Cars Using Honeypots
    Ahmed Ruhul Quddos Joyon

  • Turvalise mobiilirakenduse loomine Läänemaale / Building a Secure Mobile Application for Läänemaa County
    Lita Kornilova

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 18.–20. jaanuaril 2022

Defence of Bachelor and Master Theses at TalTech IT College on January 18 –20, 2022

Laeb infot...