Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval küberturbe tehnoloogiad toimusid 2. juunil 2021 kell 9:00. / Defense of Final Theses on the Cyber Security Engineering programme taked place on June 2, 2021 at 9:00.

Komisjoni esimees / Chairman of Commission: Valdo Praust
Komisjoni koosseis / Members of Commission: Mohammad Tariq Meeran, Aleksei Talisainen

Diplomi- ja bakalaureusetööde teemad ja autorid / Topics and Authors of Final Theses:

 • Juhised koroonaviiruse jälgimise rakenduste arendamiseks HOIA näitel / Guidelines for Developing Coronavirus Tracing Applications: the Case of HOIA
  Hayder Hasan Ali Al-Sabti
   
 • Sisereklaamiplatvormi AdZillah infotehnoloogiline riskianalüüs / Information Technology Risk Assessment of the Indoor Advertising Platform AdZillah
  Fuad Budagov
   
 • Sotsiaalmeedia kaapimine küberturvalisuse eesmärkidel: andmekogumine avalikest allikatest Twitteri näitel / Social Media Scraping for Cybersecurity: Performing Open-Source Intelligence with Twitter
  Aili Juhasoo-Lawrence
   
 • Puudused RFID identifitseerimise rakendamisel TalTechis ja parandusettepanekud / Flaws in the Implementation of RFID Identification at TalTech and Improvement Suggestions
  Giorgi Okroshidze
   
 • Kaasaegsete messenger-rakenduste turvalisuse ja konfidentsiaalsuse aspektide võrdlus / Comparison of Security and Confidentiality Aspects in Modern Messenger Applications
  Erik-Filipp Oleinikov
   
 • Pärandrakenduse viimine pilvekeskkonda Certidude'i näitel / Converting Legacy Application to the Cloud: the Case of Certidude
  Song Huong Pham Thi
   
 • Isikutuvastus virtuaalreaalsuses: juhtimissüsteemide vaade / Personal Identification in Virtual and Augmented Reality: Control Systems Perspective
  Oleksandra Zamana
   
 • Pseudojuhuarvude asendamine tarkvaras riistvarapõhise pärisjuhuarvude genereerimisega / Replacing Pseudo-Random Numbers in Software with Hardware-based True Random Number Generation
  Nikita Timokhin
   
 • Sotsiaalmanipulatsiooni õppemoodul Jaapani tavakasutajatele / A Training Module of Social Engineering for Japanese Non-Technical Users
  Shiori Yamazaki

Diplomi-, bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 31. mai – 4. juuni 2021

Laeb infot...