Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval küberturbe tehnoloogiad toimusid 29. mail 2024 kell 11:00. / Defence of bachelor theses in Cyber Security Engineering programme taked place on May 29, 2024 at 11:00.

Komisjoni esimees / Chairman of the committee: Valdo Praust

Komisjoni koosseis / Members of the committee: Fuad Budagov, Kaido Kikkas, Mohammad Tariq Meeran

Bakalaureusetööde teemad ja autorid / Titles and Authors of bachelor theses:

 • Andmepüügiveebisaitide tuvastamine masinõppega / Detection of Phishing Websites with Machine Learning
  Farid Azizov

 • Turvariskide hindamine tehisintellekti integreerimisel tarkvaraarendusprotsessidesse / Evaluating Security Risks in the Integration of Artificial Intelligence into Software Development Processes
  Alejandro Ballesteros Pérez

 • Tarkvara- ja riistvaralahenduste arendamine tootmismasinate töö efektiivsuse ja turvalisuse parandamiseks / Developing Software and Hardware Solutions for Enchanced Efficiency and Security in Factory Machinery Operations
  Aleksei Bahmatov

 • Arhitektuursed kaalutlused ja koolituse hindamine simuleeritud õngitsuskirjade kontekstis turvalisuse teadlikkuse suurendamiseks ettevõtte erinevatel tasanditel / Architectural Considerations and Training Evaluation of Simulated Phishing for Security Awareness Across Corporate Levels
  Semen Diev

 • VIP SOC teenus: isikupärastatud küberturbe raamistik / VIP SOC Service: A Framework for Personalized Cybersecurity
  Johannes Kodumäe

 • Kasutaja sisendi põhjal lekkinud kasutajakontosid tuvastava ning neist teavitava Telegrami ämbliku arendus / Developing a Telegram Scraper to Identify and Alert on Leaked Credentials Based on Pre-Defined User Input
  Oskar Pikkov

 • Tervikliku küberturvet ja andmekaitset ühendava protsessi disainimine / Designing a Comprehensive Process Bridging the Gap Between Cybersecurity and Data Privacy
  Maria Schlosser

 • Küberturvalisuse meetmete ja tarkvaralahenduste väljatöötamine krüptovaluutaturgudel toimuva manipuleerimise ennetamiseks ja sellele reageerimiseks / Development of Cyber Security Measures and Software Solutions to Prevent and Respond to Manipulation in Cryptocurrency Market
  Denis Shadrin

 • Kommunikatsiooni turvalisuse parandamine Kubernetes'i põhistes keskkondades / Enhancing Communication Security in Kubernetes-based Environments
  Vladyslava Shekula

 • Desinformatsioonikampaaniate tuvastamine ja analüüs Telegramis LLM-i abil / Identification and Analysis of Disinformation Campaigns in Telegram with LLM
  Anton Višnevski - PÄEVA PARIM BAKALAUREUSETÖÖ! / THE BEST BACHELOR THESIS!

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 27. mai – 7. juuni 2024 / Defence of bachelor and master theses at TalTech IT College from May 27 to June 7, 2024

Laeb infot...