Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval küberturbe tehnoloogiad toimusid 31. mail 2022 kell 11:00, ruumis ICO-219. / Defence of bachelor theses in Cyber Security Engineering programme taked place on May 31, 2022 at 11:00, in the room ICO-219.

Komisjoni esimees / Chairman of the committee: Valdo Praust
Komisjoni koosseis / Members of the committee: Tauseef Ahmed, Kaido Kikkas, Mohammad Tariq Meeran

Bakalaureusetööde teemad ja autorid / Titles and Authors of bachelor theses:

 • Dokumendimakrode põhiste küberrünnete analüüs / Analysing Macro-based Malicious Documents
  Elvin Abbasli

 • Nutilepingute haavatavuste tuvastamise tööriistade hindamisraamistik Ethereum Blockchainis / An Evaluation Framework for Smart Contract Vulnerability Detection Tools on the Ethereum Blockchain
  Isaac Mayowa David

 • Uuring VPN-teenuste eelistest privaatsuse tagamisel / Research of the Privacy Benefits from the Usage of VPN Services
  Mihhail Karagjaur

 • E-häälte privaatsuse suurendamine Eesti e-hääletamise raames / Improving Ballot Privacy in the Estonian Internet Voting System
  Taaniel Kraavi

 • Kolmandate osapoolte sõltuvuste riskihindamine tarkvaraarendusprojektides / Risk Assessment for 3rd Party Dependencies in Software Development Projects
  Kirill Lõssenko

 • Mobiilseadmete halduseeskirjade täiustussoovitused Aserbaidžaani avaliku sektori organisatsioonide töötajatele / Improvement Recommendations for the Mobile Device Management Policy of Public Sector Organization Employees in Azerbaijan
  Fakhri Ramazan

 • Juhised küberturvalisuse kultuuri arendamiseks Pipedrive OÜ näitel / Guidelines for Developing Cyber Security Culture: the Case of Pipedrive OÜ
  Nadežda Semjonova

 • Panga kliendisuhete haldustiimi veebipõhise häälestusprotsessi turvaanalüüs / Security Analysis of the Web-based Configuration Process at the Customer Relationship Management Team of a Bank
  Hannes Toots

 • NovaSystemsi tagarakenduse arhitektuuri turvatestimine / Security Testing of NovaSystems' Backend Architecture
  Saba Udzilauri

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 30. mai – 9. juuni 2022

Laeb infot...