Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval küberturbe tehnoloogiad toimusid 31. mail 2024 kell 11:00. / Defence of bachelor theses in Cyber Security Engineering programme taked place on May 31, 2024 at 11:00.

Komisjoni esimees / Chairman of the committee: Valdo Praust
Komisjoni koosseis / Members of the committee: Fuad Budagov, Kaido Kikkas, Toomas Lepikult

Bakalaureusetööde teemad ja autorid / Titles and Authors of bachelor theses:

 • ISO27001 standardit kasutavate väikese ja keskmise suurusega ettevõtete turvahaavatavuste haldusprotseduuri väljaarendamine / Developing a Vulnerability Management Procedure for Small- and Medium-sized Companies Using the ISO27001 Standard
  Mariano D'Angelo

 • Teenuste käideldavuse täiustamine: Relayd vs HAProxy koormusjaoturid / Enhancing Service Availability: Relayd vs HAProxy Load Balancers
  Markus Aas

 • Asümmeetrilise krüptograafia kvantohud: haavatavuste analüüs ja turvalisuse tugevdamine / Quantum Threats to Asymmetric Cryptography: Analysing Vulnerabilities and Enhancing Security
  Orkhan Hasanzade - PÄEVA PARIM BAKALAUREUSETÖÖ! / THE BEST BACHELOR THESIS!

 • Kubernetese võrgupoliitika mootorid ja jõustamine / Kubernetes Network Policy Engines and Enforcement
  Zeyad Saber Refaei Kenawi

 • Cisco arvutivõrgu operatsioonide jõudlusprobleeme analüüsiva rakenduse väljatöötamine  / Create Cisco Nos Report in Aspect of Network Device Performance
  Bendegúz Koszticsák

 • Pilvepõhiste salvestuslahenduste turvalisuse võrdlev analüüs / Comparative Analysis of Cloud-Based Storage Solutions' Security
  Sanan Mammadli

 • Detsentraliseeritud sõnumirakenduste kasutatavuse ning turvaaspektide võrdlus ja analüüs / Comparison and Analysis of the Usability and Security Aspects of Decentralised Instant Messaging Applications
  Marion Martin

 • Tüüpiliste andmekeskuste turvajuhendite komplekti koostamine / Assembly of Security Guideline Set for Typical Data Centers
  Georgi Tarassov

 • Lennukite hooldusteenuseid pakkuva ettevõtte vastavusanalüüs EASA infoturbe nõuetele* / Compliance Analysis of an Aircraft Maintenance Organization Based on EASA Information Security Requirements*
  Helena Veebel

* Bakalaureusetöö kaitsmine on kinnine, otseülekannet ei toimu. / The bachelor's thesis defence is closed, there is no live broadcast.

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 27. mai – 7. juuni 2024 / Defence of bachelor and master theses at TalTech IT College from May 27 to June 7, 2024

Laeb infot...