Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval küberturbe tehnoloogiad toimusid 4. juunil 2024 kell 11:00. / Defence of bachelor theses in Cyber Security Engineering programme taked place on June 4, 2024 at 11:00.

Komisjoni esimees / Chairman of the committee: Valdo Praust
Komisjoni koosseis / Members of the committee: Kaido Kikkas, Edmund Laugasson, Mohammad Tariq Meeran

Bakalaureusetööde teemad ja autorid / Titles and Authors of bachelor theses:

 • Privaatsusrünnakud nutitelefoni liikumisanduri andmete abil / Privacy Inference Attacks Using Smartphone Motion Sensor Data
  Eric Rudenja - PÄEVA PARIM BAKALAUREUSETÖÖ! / THE BEST BACHELOR THESIS!

 • Veebirakenduste avatud lähtekoodiga automatiseeritud läbistustestimislahenduste võrdlev analüüs / A Comparative Study of Automated Open-Source Penetration Testing Solutions for Web Applications
  Rashad Baghiyev

 • Ligipääsetavad küberturbelahendused koordinatsiooni- ja nägemispuudega inimestele / Accessible Cybersecurity Solutions for Individuals with Coordination and Visual Impairments
  Lorenzo Cavallini

 • Eesti õpilaste küberturvalisuse alase käitumise mõõtmine: võrdlus põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vahel / Measuring Cyber Secure Behavior of Students in Estonia: a Comparison between Middle and High School Students
  Artyom Davydik

 • Java deserialiseerimise haavatavuste analüüsiraamistik / Framework for Java Deserialization Vulnerabilities Analysis
  Roman Krutsko

 • Veebisaidi XSS-i haavatavuse kontrollimise tööriista arendamine / Development of a Website XSS Vulnerability Scanning Tool
  Ilya Nikolaev

 • AI-põhised pahavara tuvastamise vältimise tehnikad / AI-driven Malware Detection Evasion Techniques
  Nicoleta Petrea

 • Telegrami krüpteerimisalgoritmi rakendamise hindamine / Evaluating Telegram's Encryption Algorithm Implementation
  Farkas Pongrácz

 • Automaatkontrolli võimekusega Eesti Infoturbestandardi rakendaja haldustöövahendi arendamine / Development of a Management and Compliance Assessment Tool with Automated Control Capabilities for the Estonian Information Security Standard
  Edvin Toome

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 27. mai – 7. juuni 2024 / Defence of bachelor and master theses at TalTech IT College from May 27 to June 7, 2024

Laeb infot...