Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval küberturbe tehnoloogiad toimusid 7. juunil 2024 kell 11:00. / Defence of bachelor theses in Cyber Security Engineering programme taked place on June 7, 2024 at 11:00.

Komisjoni esimees / Chairman of the committee: Valdo Praust
Komisjoni koosseis / Members of the committee: Fuad Budagov, Edmund Laugasson, Mohammad Tariq Meeran

Bakalaureusetööde teemad ja autorid / Titles and Authors of bachelor theses:

 • Hübriidne lähenemine võrguturbele: masinõppe ja ohuluure kooskasutus kõrvalekallete paremaks tuvastamiseks / A Hybrid Approach to Network Security: Combining Machine Learning and Threat Intelligence for Improved DDoS Detection
  Adeyimika Agboola Adetunji

 • Suurte keelemudelitega integreeritud veebirakenduste haavatavuste tuvastamine / Identification of Vulnerabilities in Web Applications Integrated with Large Language Models
  Elza Anna Budreika

 • Masinõppemudelite arendamine ja rakendamine õngitsusründe suundade leidmiseks ettevõttes / Developing and Applying Machine Learning Model for Phishing Susceptibility Testing in Corporate Environments
  Can Çağlar

 • Ohtude modelleerimine, riskide maandamine ja OAuth 2.0 turvaline juurutamine mikroteenuste arhitektuuris, kasutades Node.js / Threat Modelling, Risk Mitigation, and Secure Implementation of OAuth 2.0 in Microservices Architecture using Node.js
  Phasha Davrishev - PÄEVA PARIM BAKALAUREUSETÖÖ! / THE BEST BACHELOR THESIS!

 • OpenStacki infrastruktuuri monitoorimise ja logimise analüüs turvalisuse tõstmiseks / Analysis of OpenStack Infrastructure Monitoring and Logging for Enhancing Security
  Hannes Kraavi

 • FlutterFlow näidisrakenduse turbehinnang ja läbistustestimine: OWASP Top 10 põhine analüüs / An OWASP Top 10 Based Security Assessment and Penetration Testing of a Sample FlutterFlow Application
  Artur Lykov

 • VIP SOC teenus: rakendamise ja privaatsuse seotud kaalutlused / VIP SOC Service: Implementation and Privacy Considerations
  Luca Maddaleno

 • Võrguseadmete seadistamise automatiseerimine ja selle potentsiaalne turbealane kasulikkus ettevõttes / Automation of Network Device Configuration and its Potential Security Benefits in a Company Setting
  Mark Samoilov

 • Deepfake'id: riskide hindamine / Deepfakes: Assessing Risks
  Dmitri Trubetskoi

 • Ektaco CompuAccess'i turvalisuse audit OWASP raamistiku abil / Security Audit of Ektaco CompuAccess Using OWASP Framework
  Aleksandr Voronkov

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 27. mai – 7. juuni 2024 / Defence of bachelor and master theses at TalTech IT College from May 27 to June 7, 2024

Laeb infot...