Tallinna Tehnikaülikool

16-19. juunil 2020 14. rahvusvaheline andmebaaside ja infosüsteemide alane konverents Baltic DB & IS 2020

Baltic DB & IS 2020 logo

TTÜ arvutisüsteemide instituut ja tarkavarateaduse instituut koostöös Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudiga korraldavad 16-19. juunil 14nda rahvusvahelise andmebaaside ja infosüsteemide alase konverentsi BalticDB&IS 2020. Konverents toimub esmakordselt virtuaalses vormis.

Konverentsil tulevad esitamisele 33 rahvusvahelise programmitoimkonna poolt aktsepteeritud ettekannet ja 3 kutsutud ettekannet. Ettekandeid pakutakse nii otseülekannetena kui videotena.

Konverentsi peaesineja on prof. Claudia Hauff (Delfti Tehnoloogiaülikool), kes räägib põhilistest infootsingu probleemidest ja nende lahendustest närvivõrkude ajastul. Lisaks esinevad kutsutud ettekannetega prof. Marite Kirikova (Riia Tehnikaülikool), kes räägib järjepidevast nõuete projekteerimisest küberfüüsikalis-sotsiaalsetes süsteemides ja Dr. Jan Willemson (Cybernetica AS), kes räägib Eesti ID kaardi uutest krüpteerimismehhanismidest. Konverentsi kaastööd hõlmavad sel korral põhiliselt tehisintellekti, andme- ja teadmustehnika ning infoturbe valdkondi, mis on väga olulised kaasaegsete infosüsteemide ehitamisel.

Konverentsi üldjuhid on Hele-Mai Haav ja Jaan Penjam TTÜ tarkavarateaduse instituudist. Rahvusvahelise programmitoimkonna juhtideks on Tarmo Robal TTÜ arvutisüsteemide instituudist ja Raimundas Matulevicius Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudist.

Pidevalt uuenev info on saadaval konverentsi kodulehel https://dbis.ttu.ee.

Laeb infot...