Tallinna Tehnikaülikool

Ühiskonna jätkuv digitaliseerumine paneb meid silmitsi seisma erinevate küberohtudega. Küberjulgeoleku tagamisel kaasatakse valdkonda aina enam ühiskonna erinevaid sektoreid - näiteks haridust, tervishoidu, kriitilist infrastruktuuri, jne. Lisaks tehnilistele lahendustele tarkvara- ja riistvaraarenduse vallas vajatakse kvalifitseeritud psühholoogide teaduspõhiseid teadmisi, et integreerida infoturbesüsteemidesse inimfaktorit. Inimesed kaitsevad masinaid ja võrke teiste inimeste eest, kes üritavad neid rünnata. Samuti peavad inimesed olema teadlikud oma käitumisega seotud riskidest.

CySec4Psych_logo

Keda me ootame?

RESEARCHATHON on suunatud psühholoogiatudengitele, kes soovivad tutvuda küberjulgeoleku valdkonnaga. Eelteadmised IT-s või küberturvalisuses ei ole kohustuslikud. Ainus, mida vajad osalemiseks, on õpingud psühholoogias või mõnes muus käitumisteaduste vallas, hea internetiühendus ning avatud meel.

Mida sa teada saad?

RESEARCHATHONil käsitletakse põhitõdesid ja näiteid selle kohta, kuidas käitumisteadused võivad aidata kaasa küberjulgeoleku probleemide paremale lahendamisele ning annab võimaluse virtuaalselt kohtuda teiste psühholoogiatudengitega väljastpoolt Eestit, et arutada ja arendada lähenemisviise psühholoogiaalaste põhimõtete rakendamiseks küberjulgeoleku suurendamiseks. Selle käigus õpid ka erinevate psühholoogia alamdistsipliinide lõimimist.

Millised psühholoogiaalased aspektid on asjakohased?

Selle rakendusvaldkonna huvitav aspekt on see, et saad kasutada kõikvõimalikke harusid – näiteks kognitiivne, isiksuse-, sotsiaal-, organisatsiooni- või isegi kliinilist psühholoogiat. Selle väljakutse rakenduslik olemus hoiab osalejaid ärksana ja vaatleme, kuidas akadeemilisi lähenemisi paindlikult kasutada igapäevases praktikas. 

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Agentuuri (ENISA) andmetel on küberjulgeolekus psühholooge vaja mitmel põhjusel:

  1. Inimlikud tegurid: inimlikud vead (näiteks halb paroolihaldus) võivad organisatsiooni turvalisuse ohtu seada. Psühholoogid saavad aidata neid inimtegureid tuvastada ja leevendada, mõistes, kuidas inimesed tehnoloogiaga suhtlevad ja tuvastades käitumismustreid, mis võivad viia rikkumisteni.
  2. Sotsiaalne manipulatsioon: küberründajad kasutavad sageli sotsiaalse manipulatsiooni taktikaid, et petta inimesi tundlikku teavet avaldama või kahjulikke toiminguid tegema. Psühholoogid saavad aidata organisatsioonidel neid taktikaid mõista ja välja töötada strateegiaid nende leevendamiseks.
  3. Siseringiohud: siseringiohud on küberturvalisuses tõsine probleem. Psühholoogid saavad aidata organisatsioonidel tuvastada võimalikke siseringiohte ja nendega tegeleda, mõistes töötajate motivatsiooni ja käitumist.
  4. Teadlikkuse tõstmise koolitused: tõhus küberturvalisuse teadlikkuse tõstmise koolitus vajab arusaama sellest, kuidas inimesed õpivad ja teavet talletavad. Psühholoogid saavad aidata kavandada ja läbi viia tõhusamaid koolitusprogramme, mis on kohandatud organisatsiooni ja selle töötajate konkreetsetele vajadustele.

Kokkuvõttes toovad psühholoogid küberjulgeolekusse ainulaadse vaatenurga, mõistes inimeste käitumist ja selle seost tehnoloogiaga. Küberjulgeolekustrateegiatesse psühholoogiliste teadmiste kaasamisega saavad organisatsioonid end küberohtude eest paremini kaitsta.

Kes me oleme?

Esindame Euroopa Liidu poolt rahastatud projekti CySec4Psych. Oleme rahvusvahelise taustaga psühholoogid, kes töötavad ja uurivad psühholoogiat IT-turvalisuse valdkonnas. Meie huvivaldkonnad ulatuvad küberteadlikkuse täiendõppest keerulistes organisatsioonides, küberkuritegevusest kuni sõjalise küberkaitse sooritusteni, meeskondade rollist sotsiaal-tehnilistes süsteemides kuni küberjulgeoleku rollini poliitilises desinformatsioonis. Esindame Saarlandi Ülikooli (Saksamaa), Tallinna Tehnikaülikooli (Eesti), Leideni Ülikooli (Holland) ja Helmholtzi Infoturbe keskust (CISPA, Saksamaa).

Miks me seda teeme?

Meie kirg on rakenduspsühholoogia ja me tahame anda psühholoogiatudengitele ülevaate põnevast IT-turvalisuse valdkonnast, kus edasiseks arenguks on vaja uut põlvkonda psühholooge. Ühtlasi soovime psühholoogiatudengile tutvustada võimalikke karjäärivõimalusi selles vallas. 

Mis toimuma hakkab?

Kohtume veebis. Pakume sulle oma vaatenurki ja sa saad töötada rahvusvahelistes psühholoogiatudengite rühmades, et leida lahendusi ühistele väljakutsetele, täiendades ja arendades oma psühholoogiaalaseid teadmisi ja huvisid. Kui sulle RESEACHATHON meeldis, siis kutsume sind osalema ka meie tulevastes tegevustes ja suvekoolides.

Millal ja kui palju maksab?

Osalemine RESEARCHATHONil on täiesti tasuta

Järgmine RESARCHATHON toimub neljapäeval, 25. mail alates kell 16:00 (CET) ja jätkub reedel, 26. mail alates kell 9:30 kuni 15:00 (CET). Veebiüritust korraldab Tallinna Tehnikaülikool.

NB! Töökeel on inglise keel.


Kuidas osaleda?

Registreeru siin

Üritusele registreerumine toimub "kes-ees-see-mees" põhimõttel. Saadame sulle e-kirja teel liitumise lingi ja vastame hea meelega kõikidele sinu tekkivatele küsimustele. Mõni päev enne ürituse algust saadame üksikasjaliku päevakava koos vahepausidega.

Kui sul on osalemist, sisu ja korraldust puudutavaid küsimusi, siis võta julgelt meiega ühendust!

Kohtumiseni RESEARCHATHONil!

Loe ka intervjuud projekti ühe elluviija Stefan Sütterliniga Geeniuses

Korraldajad

Laeb infot...