Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži diplomi- ja bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval IT süsteemide arendus toimusid 2. juunil 2021 algusega kell 9:00. / Defense of Final Theses on the IT Systems Development programme taked place on June 2, 2021 at 9:00.

Komisjoni esimees / Chairman of Commission: Priidu Paomets
Komisjoni koosseis / Members of Commission: Andres Eek, Toomas Lepikult

Diplomi- ja bakalaureusetööde teemad ja autorid / Topics and Authors of Final Theses:

 • Isikuandmete töötlemise komponendi disain ja rakendamine AfterPay organisatsioonidevahelistele protsessidele / Design and Implementation of the Personal Data Processing Component for the AfterPay Cross-Organisational Processes
  Aleksandr Babõkin
   
 • Arhitektuurilise lahenduse väljatöötamine: tootmisettevõtte juhtumiuuring / Architectural Solution Implementation: a Manufacturing Enterprise Case Study
  Oleg Berezin
   
 • Rakenduse ja sõnumiserverivahelise sõnumiliikluse revisjonlogimine AS-i LHV Pank näitel / Message Traffic Audit Logging between Application and Messaging Server on the Example of AS LHV Pank
  Erik Ehrbach
   
 • Toote kohaletoimetamise arvestuse lahendus tootmisettevõttele / Product Delivery Accounting Solution for Manufacturing Enterprise
  Aleksandr Ivanov
   
 • Hajutatud pearaamatu tehnoloogia valiku metoodika tarneahela juhtimises / Method for Choosing Distributed Ledger Technology in Supply Chain Management
  Indrek Jõgi

 • Veebilahendus lõputööde kavandite loomiseks / Web Application for Theses Projects Creation
  Aleksandr Kezerev

 • Seadmete tehasetestide veebikeskkonna uuendamine elektroonikaettevõttes / Upgrading Electronic Devices Factory Testing Web Environment in a Private Company
  Aleksandr Kožemjakin

 • Isiku tuvastamise meetod hajutatud võrgusüsteemideks Short Message Peer-to-Peer protokolliga / User Authentication Method for Distributed Networking Systems with Short Message Peer-to-Peer Protocol
  Emily Joy Krohn

 • Maksemeetodite agregaatori veebirakenduse prototüübi loomine / Creating a Prototype for the Payment Method Aggregator
  Vladimir Nitsenko

 • GraphQL API rakendamine hajussüsteemis / GraphQL API Implementation in a Distributed System
  Taavet Tamm

 • Suurendava esitluse funktsionaalsuse lisamine LibreOffice Impressile / Adding Zooming Presentation Capability to LibreOffice Impress
  Silver Valdvee

Diplomi-, bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 31. mai – 4. juuni 2021

Laeb infot...