Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži diplomi- ja bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval küberturbe tehnoloogiad toimusid 21. jaanuaril 2021 kell 14:00. / Defense of Diploma and Bachelor Theses on the Cyber Security Engineering programme takeed place on January 21, 2021 at 14:00.

Komisjoni esimees / Chairman of Commission: Valdo Praust

Komisjoni koosseis / Members of Commission: Md Muhidul Islam Khan, Mohammad Tariq Meeran, Tauseef Ahmed, Kaido Kikkas

Diplomi- ja bakalaureusetööde teemad ja autorid / Topics and Authors of Diploma and Bachelor Final Theses:

 • Avatud lähtekoodiga läbistustestimisvahend algajaile / Open-source Penetration Testing Tool for Beginners
  Toyib Olamide Ahmed
 • Pipedrive'i koolitusprogramm vastupanuvõime tõstmiseks sotsiaalsele manipuleerimisele / Building Resilience to Social Engineering in Pipedrive through Awareness Training
  Romaine Ayoki Burrell
 • Turvalisuse kaalutlused plokiahela rakendamisel IoT infrastruktuurides / Security Considerations for Implementation of Blockchain in IoT Infrastructure
  Basanta Lamichhane
 • Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ja 2019. aasta andmekaitseseadus Keenias: küberturvalisuse vaade / Small and Medium Enterprises and the 2019 Data Protection Act in Kenya: A Cybersecurity View
  Vera Akinyi Onunda
 • Eesti automaatikaettevõtte analüüs füüsilise turvalisuse rikkumiste kohta / Analysis of the Estonian Automation Company for Breaches in Physical Security
  Henry Orlov
 • Õppetunnid Eestist: küberturvalisuse teadlikkuse strateegia Bangladeshile / Lessons from Estonia: a Cyber Security Awareness Strategy for Bangladesh
  Anamul Hoque Shihab
 • Küberjulgeoleku olukorra hindamine Bangladeshis: infoturbe kaasamine keskharidusse / Evaluating Cyber Security Situation in Bangladesh: Inclusion of Information Security in Secondary Education
  Mohammed Jasim Uddin
 • Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate IT-intsidentide automaatse haldamise süsteemi kavandamine ja rakendamine / Design and Implementation of an Automated IT Incident Management System for Small and Medium-sized Enterprises
  Md Nazmul Hasan
 • Turvaanalüüs hädaabi kommunikatsiooniks kasutatavale traadita silmusvõrgule / Security Risk Analysis of Wireless Mesh Network for Emergency Networks
  Indrek Taal

Diplomi-, bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 18.-19. ja 21.-22. jaanuaril 2021 / Defense of Diploma, Bachelor and Master Theses at TalTech IT College on January 18-19 and 21-22, 2021

Laeb infot...