Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži diplomi- ja bakalaureusetööde kaitsmised õppekaval küberturbe tehnoloogiad toimusid 3. juunil 2021 kell 9:00. / Defense of Final Theses on the Cyber Security Engineering programme taked place on June 3, 2021 at 9:00.

Komisjoni esimees / Chairman of Commission: Valdo Praust

Komisjoni koosseis / Members of Commission: Mohammad Tariq Meeran, Aleksei Talisainen

Diplomi- ja bakalaureusetööde teemad ja autorid / Topics and Authors of Final Theses:

 • Mikroteenustevaheline turvaline andmevahetus / Secure Data Exchange between Microservices
  Abdulhakim Ahmed Mohamed Alsharif
   
 • Tundlike logiandmete kaitse / Safeguarding Sensitive Data in Logs
  Yasin Aydın
   
 • Privaatsusele orienteeritud veebidisain ja -analüütika: Eesti kõrgkoolide veebilehtede juhtumiuuring / Privacy-Oriented Web Design and Analytics: A Case Study of Estonian Higher Education Institutions' Websites
  Aditya Iqbal Bagaskara
   
 • Krüpteerimisalgoritmide võrdlev analüüs piiratud ressurssidega keskkonna jaoks / Comparative Analysis of Encryption Algorithms for Resource Constraint Environment
  Yulia Derbeneva
   
 • Teenusevõrgu turvalisus mikroteenuste arhitektuuris / Service Mesh Security in Microservices Architecture
  Masaki Ihara
   
 • Shodan Streami ja IntelMQ turvateabevoo ühilduvuse täiustamine / Improving Compatibility between Shodan Stream and IntelMQ
  Mikk Margus Möll
   
 • Ettevõtte jälgimise lahendus CCPA ja GDPR-i järgimiseks: Lyfti juhtum / A Corporate Monitoring Solution for CCPA and GDPR Compliance: the Case of Lyft
  Ella Werthan
   
 • Kasutajatuvastuse algoritmide optimeerimine anonüümse andmejälgimise abil / Optimizing User Identification Algorithms Using Anonymous Data Tracking
  Anıl Yarkın Yücel
   
 • Iseteeninduskioski lahenduse turvalisuse analüüs Apollo Digitali näitel*/ Securing a Semi-Attended Self-Service Kiosk based on the Example of Services offered by Apollo Digital*
  Darya Harachka

* Lõputöö kaitsmine on kinnine, otseülekannet ei toimu. / Defense of the final thesis is closed, there will be no live broadcast.

Diplomi-, bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 31. mai – 4. juuni 2021

Laeb infot...