Tallinna Tehnikaülikool

TalTech IT Kolledži diplomitööde kaitsmised õppekaval IT süsteemide arendus toimusid 1. juunil 2021 kell 9:00.

Komisjoni esimees: Jaanus Pöial
Komisjoni koosseis: Meelis Antoi, Toomas Lepikult

Diplomitööde teemad ja autorid:

 • Veebirakendus maamajade konsultatsioonide haldamiseks
  Martin Kask
   
 • Mikroettevõtte finantsaruandluse halduse automatiseerimine
  Kristian Laupa
   
 • SNOMED CT Eesti laiendi failide ülevaatuse tööriist
  Rutt Lindström
   
 • Projektide ressursside haldamise rakenduse arendus
  Erki Miilberg
   
 • Andmekvaliteedi hindamiseks näidisrakenduse loomine R keele näitel
  Maile Mäesalu
   
 • Eesti Harrastusteatrite Liidu etendusstatistika andmebaasi ja rakenduse arendus
  Aivar Romandi
   
 • Andmete migratsiooniprotsessi automatiseerimine AS-i Synerall näitel
  Arnika Rästa
   
 • Küünalmustrite tuvastamise ja tulemuse visualiseerimise rakenduse prototüübi arendus
  Tarvo Tammejuur
   
 • Telefonirakenduse ajalis-ruumilise kasutuskäitumise profileerimine
  Priit Tiganik
   
 • PSD2 API'de erisuste lahendamine kontoteabe teenuse väljatöötamisel
  Pille Ulmas

Diplomi-, bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmised TalTech IT Kolledžis 31. mai – 4. juuni 2021

Laeb infot...