Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Abualkasim Ahmed Ali Bakeer kaitseb 13. juunil 2023 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Fault-Tolerant Galvanically Isolated DC‑DC Converters with Zero Redundancy" ("Null-liiasusega veatolerantsed galvaanilise isolatsiooniga alalispingemuundurid"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-226 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Doktoritöö käsitleb null-liiasusega veatolerantsete galvaanilise isolatsiooniga alalispingemuundurite kontspeti, mida uuriti isoleeritud jada-resonants pinget tõstva/madaldava alalispingemuunduri (FT ZR-SRC) näitel. 
Väljapakutud FT ZR-SRC muundur suudab sisendpinget reguleerida laias vahemikus, muutes selle sobivaks eramute fotogalvaanilistele (PV) süsteemidele. Väljapakutud muundur tuleb vigadega toime tööd katkestamta, kasutades selleks topoloogia ümberkonfigureerimist ilma abikomponentideta. Vaatamata komponentide vähesele arvule suudab muundur taluda mitmeid pooljuhtide rikkeid, mida varem suure võimendusega alalispingemuundurites ei ole saavutatud.
Doktoritööl on oluline praktiline väärtus, kuna väljapakutud kontseptsioon võib suurendada kulutundlike rakenduste kättesaadavust alalisvoolu mikrovõrkudes. Teadmised null-liiasusega saavutatud tõrketaluvuse kohta aitavad kaasa galvaaniliselt isoleeritud alalispingemuundurite arengule. Väljatöötatud tehnoloogia on skaleeritav, pakkudes võimalusi töökindlamaks jõuelektroonikaks odavates tarbijarakendustes ja vähendades juurutuskulusid missioonikriitilistes rakendustes.

Juhendajad: vanemteadur Andrii Chub ning juhtivteadur Dmitri Vinnikov (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Sheldon Williamson (Ontario Tehnikaülikool, Kanada)
  • professor José Antonio Cobos (Madridi Polütehniline Ülikool, Hispaania)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 925 7358 3336
Passcode: 404880

Laeb infot...