Tallinna Tehnikaülikool

Meresüsteemide instituudi doktorant Ahmed Alkarory Ahmed Abdalazeez kaitseb 26. novembril 2020 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "Runup of Nonlinear Waves of Different Shapes on a Plane Beach Including Effects of Dispersion and Wave Breaking" ("Laine dispersiooni ja murdumise mõju mittelineaarsete lainete uhtekõrgusele erineva kujuga laugetel randadel"). Kaitsmine toimub veebikeskkonnas Zoom.

Käesolevas doktoritöös uuriti erineva kujuga mittelineaarsete lainete (üksikud tsunami-, regulaarsed, bi-harmoonilised ja laevalained) uhtekõrgusi laugetel randadel erineva dispersiooni, mittelineaarsuse ja lainete murdumise korral. Kasutati kolme erinevat meetodit: (i) mittedispersiivse ja mittelineaarse madala vee teooria võrrandite poolanalüütiline lahendus, (ii) vastav numbriline mudel ja (iii) Peregrine'i võrranditega täiendatud dispersiivne numbriline mudel. 
Üksiku tsunamilaine mustri põhjal uuriti analüütiliselt ja numbriliselt mittelineaarseid efekte laine uhtekõrgusele. Leiti, et tsunaamilaine maksimaalne uhtekõrgus lauges rannas sõltub laine esiosa (frondi) järskusest. Antud töös esitatakse uus maksimaalse uhtekõrguse leidmise võrrand, mis sõltub laine järskusest, perioodist ja kaugusest rannanõlva alguseni.

Juhendaja vanemteadur Irina Didenkulova (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • vanemteadur Finn Løvholt (Norra Geotehniline instituut, Norra)
  • professor Maria Ana Viana Baptista (Lissaboni polütehniline instituut, Portugal)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...