Tallinna Tehnikaülikool

Arvutisüsteemide instituudi doktorant Ahmet Köse kaitseb 10. novembril 2020 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Towards Dynamic Modeling in Immersive Environments with Assessment of User Experiences" ("Dünaamilised mudelid virtuaalsetes keskkondades ja kasutajakogemuste hindamine"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-507AB (Akadeemia tee 15A).

Käesolev väitekiri on pühendatud ümbritsevate keskkondade modelleerimise ja simuleerimise võimaluste uurimisele. Väitekirjas väljapakutud raamistik võimaldab uurida modelleeritud kaasahaaravate keskkondade mõju inimeste käitumisele ja õppimisele. Raamistik koosneb kolmest komponendist erinevate inimtegevuse liikide hindamiseks. Esimene komponent koosneb kunstlikest keskkondadest, mis on reaalelu sise– ja välisruumide koopiad. Selle komponendi põhipunktiks on kasutajale spetsiifiliste tegevuste teostamise võimaldamine (näiteks, tuli sisse– ja väljalülitamine siseruumides, või mõni objekti haaramine ja/või liigutamine). Teine osa on süsteem liikumise andmete mõõtmiseks ja kogumiseks reaalajas. Kolmas komponent koosneb algoritmidest kogutud andmete eeltöötlemiseks, automaatseks analüüsiks ja käitumise mudelite ja mustrite identifitseerimiseks. Kasutaja käitumise modelleerimine on hiljutiste avastuste kohaselt väga tähtis VR rakendustes, seega loodud raamistik peab aitama kaasa spetsiifiliste VR rakenduste täiendamiseks ja tõhustamiseks.

Juhendajad professor Eduard Petlenkov ja teadur Aleksei Tepljakov (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Lucio Tommaso De Paolis (Salento Ülikool, Itaalia)
  • professor Henri Pirkkalainen (Tampere Ülikool, Soome)

Dokoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...