Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Airi Rump kaitseb 22. novembril 2023 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "P2X4 and P2X7 Receptors in Evolution, Physiology, Inflammation, and Autoimmunity" ("P2X4 ja P2X7 retseptorid evolutsiooni, füsioloogia, põletiku ja autoimmuunsuse kontekstis"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15).

Puriinergilised P2X retseptorid (kaasa arvatud P2X4 ja P2X7 retseptorid) on trimeersed ATP poolt aktiveeritavad katioonkanalid, mis osalevad mitmetes bioloogiliste protsessides.
P2X4 retseptoreid leidub inimese keha enamikes kudedes. Nad vahendavad valu ja põletiku protsesse, mõjutavad südame ja kopsu funktsioone, osalevad metaboolsetes ja neuronaalse arengu häiretes, närvikoe põletikes, autoimmuunhaigustes ja paljudes teistes patoloogilistes seisundites. Seetõttu on P2X4 retseptorid olulised ravimiarenduse sihtmärgid.
P2X7 retseptoreid leidub paljudes erinevates rakkudes, nagu näiteks vere-, tüvi-, närvi-, gliia-, luu-, eksokriin-, silma-, hamba-, lihas-, endoteeli-, naha- ja neerurakkudes. Nad võtavad osa immuunreaktsioonidest ja põletikuprotsessidest, kutsuvad esile mitmeid rakupõhiseid muutuseid – rakkude paljunemist, surma, põletikumolekulide vabastamist rakust, fagotsütoosi ja metaboolseid nihkeid. Seega on neil retseptoritel oluline roll nii füsiloogilistes kui patoloogilistes seisundites ja nemadki on olulised ravimiarenduse sihtmärgid. 
Need põhjused muudavad P2X4 ja P2X7 retseptorite kohta lisanduva teabe äärmiselt oluliseks.
Käesolev doktoritöö põhineb kolmel publikatsioonil, mille raames koguti uusi teadmisi ja kinnitati juba teadaolevaid fakte P2X4 ja P2X7 retseptorite bioloogiast uurides neid retseptoreid evolutsiooni, füsioloogia, põletiku ja autoimmuunsuse kontekstis.

Juhendajad: vanemlektor Sirje Rüütel Boudinot ning dr. Olli-Pekka Smolander (Talllinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Carlos Matute (Baskimaa Ülikool, Hispaania)
  • Dr Toomas Neuman (FibroTx OÜ, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Laeb infot...