Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Aleksandra Murre kaitseb 14. detsembril 2023 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Efficiency of Stereoselective [2,3]-Sigmatropic Rearrangement Reactions" ("Stereoselektiivsete [2,3]-sigmatroopsete ümberasetusreaktsioonide efektiivsus"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15). 

Suurenenud keskkonnateadlikkus ning globaalsed väljakutsed määravad edasised arengusuunad kõigile teadusharudele, sealhulgas ka keemiale. Üldine suund jätkusuutlikkuse poole suunab ka teadust vastutustundlikumatele ja keskkonnateadlikumatele tegevustele. Seeläbi soovitakse parandada olemasolevaid protsesse, arendada innovaatilisi lahendusi ja võtta kasutusele jätkusuutlikud praktikad. See nõue ei laiene mitte ainult  keskkonnasõbralikumate materjalide ja kemikaalide loomisele, vaid ka protsesside optimeerimisele, jäätmete vähendamisele ja taastuvate ressursside kaasamisele.
Doktoritöö peamine eesmärk on aidata kaasa jätkusuutliku keemia arengule [2,3]-sigmatroopsete ümberasetusreaktsioonide väärtustamise kaudu. 
Teadvustades traditsioonilise lineaarse majandusmudeli (võta, tarbi, viska minema) ebatõhusust jätkusuutlikkuse seisukohast ning kasvavat üleminekut ringmajandusele (tooda, tarbi, taaskasuta), käsitleb see doktoritöö ka organokatalüsaatorite taaskasutamise aspekti.

Juhendajad: uurija-professor Tõnis Kanger ning vanemteadur Kristin Erkman (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Aigars Jirgensons (Läti orgaanilise sünteesi instituut, Läti)
  • kaasprofessor Uno Mäeorg (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Laeb infot...