Tallinna Tehnikaülikool

Doktorant Alex Sirp kaitseb 21. augustil 2023 oma doktoritööd "Molecular Characterization of Basic Helix-Loop-Helix Transcription Factor TCF4: From Expression to Function" ("Aluselise heeliks-ling-heeliks transkriptsiooniteguri TCF4 ekspressiooni ja funktsiooni kirjeldamine").

Juhendaja: Tõnis Timmusk

Oponendid: Toivo Maimets, Tartu Ülikooli professor; Benjamin D. Philpot, University of North Carolina at Chapel Hill professor

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Laeb infot...