Tallinna Tehnikaülikool

Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant Alexandros Pazaitis kaitseb 16. juunil 2021 algusega kell 16:00 oma doktoritööd "Towards a Theory of Value as a Commons: Production and Organisation in Times of the Digital Economy" ("Ühisvaral põhineva väärtusteooria suunas: tootmine ja korraldus digitaalmajanduse ajastul"). Kaitsmine on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Selle töö eesmärk on uurida uue ühisvaral põhineva väärtuse teooria põhiaspekte. Sellele on ühelt poolt pannud aluse üha süvenev sotsiaalne ja ökoloogiline kriis, millega meie praegune majandussüsteem ei suuda toime tulla, ning teiselt poolt need loomingulise vastuseisu vormid, mis põhinevad jagamisel ja solidaarsusel ning mida võime näha võimalike alternatiividena.
Töö peamine panus seisneb majandusküsimuste uurimisel väärtuse teooria taastõstatamises. Uurimisvaldkonnana on majanduses viimasel kahel sajandil suuresti olnud puudus analüüsivahenditest, mille abil vaidlustada väärtuse loomise põhieeldusi, ning seetõttu pole suudetud tunnustada teatud väärtusvorme, millel on majandussüsteemis suur tähtsus, mis tuleb digitaalmajanduse kontekstis veelgi enam esile. Lahendusena esitatakse töös ühisvaral põhineva väärtuse idee, mida nähakse mehhanismina, mis määratleb tegevused, asjad ja nendevahelised suhted olemuslikult kollektiivsena ning teatud sotsiaalsetes ja ökoloogilistes tingimustes esinevana. 
Tehtud on digitaalmajanduse kaugemaleulatuva mõõtme võrdlev analüüs, et teha kindlaks ühisvaral põhineva väärtuse postkapitalistlikud aspektid, mis on kõrvutatud kapitalismis domineeriva väärtuse teooriaga.

Juhendajad: professor Vasileios Kostakis ja professor Wolfgang Drechsler (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Yochai Benkler (Harvardi Ülikool, USA)
  • professor Alexandros Kioupkiolis (Thessaloniki Aristotelese Ülikool, Kreeka)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...