Tallinna Tehnikaülikool

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi doktorant Ali Masood kaitseb 20. juunil 2022 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Implementation and Demonstration of a Device-to-Device Communication System for Emergency and Critical Scenarios" ("Seadmetevahelise sidesüsteemi rakendamine ja demonstreerimine hädaolukorra ja kriitiliste juhtumite jaoks"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja II õppehoone ruumis U02-208 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse MS Teams vahendusel.

Hädaolukorra juhtudel (nt maavärinad, üleujutused, terrorirünnakud), mobiilside taristu (nt tugijaamad (BS)) kättesaadavus ei ole garanteeritud ja sageli pole saadaval füüsiliste kahjustuste tõttu. Seega ei saa katastroofipiirkonda jäänud inimesed suhelda eesliini töötajatega (politseinikud, tuletõrjujad, jne). Peamised väljakutsed eesliini töötajatel IKT vaatenurgast selliste vahejuhtumite puhul on usaldusväärse ühenduvuse loomine mobiilside taristu puudumisel, kriitilise informatsiooni levitamine ning mõjutatud inimeste leidmine ja jälgimine katastroofipiirkonnas. 
Selliste hädaolukordade lahendamiseks väga oluline välja töötada usaldusväärsed ja kohanduvad avalike teenuste võrgustiku (PSN) tehnoloogiad. Seadmetevaheline side (D2D) võib mängida olulist rolli järgmise põlvkonna PSN-i kujundamisel 5G (B5G) sidesüsteemides. D2D-side võimaldab otsesuhtlust kahe läheduses asuva kasutajaseadme vahel sõltumata mobiilsidevõrgu tugijaama saadavusest. Selline tehnoloogia võib toetada eesliini töötajaid hädaolukorra juhtudel, et anda olulist informatsiooni ja kiirendada päästeprotsessi. 
Käesolev doktoritöö tutvustab eksperimentaalset uuringut otsese avastuspõhise D2D-side kohta levita avaliku turvalisuse stsenaariumide ja
järgnevate kaastööde jaoks. Doktoritöö tutvustab testplatvormi rakendamist D2D otsetuvastamise teostamiseks tugijaama puudumisel. 
Lisaks soovitab käesolev doktoritöö energiatõhusat ja kontekstiteadlikku intelligentset algoritmi otsetuvastamiseks, mis põhineb kasutajaseadme praegusel asukohal ja aku tasemel, mis võib aidata eesliini töötajatel saada ajakohast kriitilist informatsiooni ning tuvastada ja jälgida mõjutatud inimesi hädaolukorra juhtudel.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Muhammad Mahtab Alam ja kaasprofessor tenuuris Yannick Le Moullec (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Muhammad Ali Imran (Glasgow´ Ülikool, Suurbritannia)
  • professor Olivier Berder (Rennes´ i Ülikool, Prantsusmaa)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teams´is

Laeb infot...