Tallinna Tehnikaülikool

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi doktorant Allan Tart kaitseb 11. juunil 2021 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Some Novel Algorithms for Processing Sensor Array Output Signals" ("Uudsed algoritmid antennivõre väljundsignaali töötlemiseks"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli peamaja II õppehoone ruumis U02-208 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse MS Teams vahendusel.

Antennivõred mängivad tänapäevastes sidesüsteemides võtmerolli ja on seetõttu jätkuvalt teadlaste huviorbiidis.
Käesolevas töös antakse ülevaade laialt levinumatest antenni juhtimise ja signaaliallika suuna määramise meetodites.
Antenni juhtimise algoritmid saab jagada kahte suurde kategooriasse: signaali karakteristikutest sõltuvaid ja nendest sõltumatuid meetodid. Esimesse kategooriasse kuuluvate meetodite puhul konstrueeritakse antenni suunadiagrammi maksimaalne võimendus mingisse soovitud suunda signaali omadustest sõltumatult. Teisel juhul üritatakse saavutada sama tulemus, aga siin puhul võetakse arvesse signaali eeldatavaid karakteristikuid ja tulemus on mingis kindlas mõttes optimaalne selle konkreetse signaali tarvis. Töös on näidatud, et signaali karakteristikutest sõltuvad antennivõre juhtimise meetodid suudavad segavaid signaale mõju antennivõre väljundsignaalis paremini elimineerida.
Signaaliallika suuna määramise algoritmidele pühendatud peatükis vaadeldakse antennijuhtimise algoritmidel baseeruvaid, antennivõre alamruumi algoritmide baseeruvaid ja parameetrilise hindamise algoritmidele baseeruvaid meetodeid.

Juhendajad Dr. Tõnu Trump (Virgostell OÜ) ja vanemlektor Ivo Müürsepp (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Mats Bengtsson (Kuninglik Tehnikainstituut (KTH), Rootsi)
  • Dr. Tuomas Aittomäki (Aalto Ülikool, Soome)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teams´is

Laeb infot...