Tallinna Tehnikaülikool

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi doktorant Ana Jurkevičiūtė kaitseb 27. märtsil 2024 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Synthesis of Modified Resins Based on Resorcinol and Oil Shale Alkylresorcinols: Structure and Properties" ("Modifitseeritud vaikude süntees resortsinooli ja põlevkivi alküülresortsinoolide alusel: struktuur ja omadused"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja VI õppehoone ruumis U06-442 (Ehitajate tee 5).

Kaasaegne polümeermaterjalide tööstuse areng on suunatud keskkonnasõbralike polümeeride loomisele, millel on minimaalne negatiivne mõju  keskkonnale nii tootmisprotsessis kui ka kasutamise ajal. Polükondensatsioonvaikude toksilisust saab vähendada asendades fenoolid (Ph) ja formaldehüüdid (F) keskkonnasõbralikumate komponentidega nagu resortsinool (R), alküülresortsinoolid (ARs) või teised aldehüüdid [nt atsetaldehüüd (Ac)]. Paljutõotavaks peetakse ka aldehüüdide vabade vaikude tootmist.
Tooraine asendamine, sealhulgas põlevkivi ARs kasutamine, ja erinevate modifikaatorite kasutamine võimaldab parandada vaikude füüsikalis-keemilisi, mehaanilisi, ökoloogilisi ja tehnilisi omadusi. Modifikaatorite kasutamisega alifaatsete või aromaatsete alkeenide sisseviimine (alküül)resortsinoolide aromaatsesse tsüklisse võimaldab vähendada vaigu töötlemise käigus vabanevate ühendite hulka ja parandada polümeermaterjalide komponentide vastastikmõju.
Käesolevas töös (1) uuriti formaldehüüd-, atsetaldehüüd- ja aldehüüdivabade vaikude polükondensaatsioonsünteesi kasutades toorainena põlevkivist toodetud ARs [5-metüülresortsinool (5-MR), 2,5-dimetüülresorsinol (2,5DMR)] ja Viru Keemia Grupp AS tööstuslike ARs-ide fraktsioone (REZOL, HONEYOL 50 ja HONEYOL 80) ning nende segusid R-ga. 

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendajad: Kaia Tõnsuaadu ning Larisa Grigorieva (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Sergejs Gaidukovs (Riia Tehnikaülikool, Läti)
  • professor Ričardas Makuška (Vilniuse Ülikool, Leedu) 

Laeb infot...