Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Andreas Christian Armstorfer kaitseb 19. detsembril 2022 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Mathematical Modeling and Control Strategies for Islanded Microgrids“ („Saartalitluses mikrovõrkude matemaatiline modelleerimine ja juhtimisstrateegiad“). 
Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-422 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.
 

Mikrovõrgud mängivad olulist rolli energiasüsteemi ümberkujunemisel. Üleminek tsentraliseeritud elektri suurtootmiselt hajutatud ja juhuslikule elektri väiketootmisele vajab ja võimaldab kasutusele võtta uusi elektrivõrkude juhtimisstrateegiaid.
Mikrovõrkude potentsiaal leiab täielikku rakendust just saartalitluses, sest aitab suurendada elektrisüsteemi töö- ja talitluskindlust. Saartalitluses mikrovõrk on võimeline toetama suuremat võrgupiirkonda kõrgepingepoolel toimuvate rikete korral, nt mobiilsidet kasutades eraldades end võrgust või sünkroniseerides võrguga.
Saartalitluses mikrovõrkude modelleerimiseks ja juhtimiseks on lõputöö raames koostatud võrgu komponentide (varade) matemaatilised mudelid, mida on valideeritud mõõtmistega reaalses saartalitlusvõimekusega mikrovõrgus Saksamaal.
Lõputöö pakub põhjalikud meetodid saartalitluses mikrovõrkude planeerimiseks, dimensioneerimiseks ja analüüsimiseks.

Juhendajad: kaasprofessor Argo Rosin (Tallinna Tehnikaülikool) ning Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Helmuth Biechl (Kempteni Kõrgkool) 

Oponendid:

  • professor Andres Annuk (Eesti Maaülikool, Eesti)
  • professor Jānis Zaķis (Riia Tehnikaülikool, Läti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 962 4988 6164
Passcode: 908861

Laeb infot...