Tallinna Tehnikaülikool

Arvutisüsteemide instituudi doktorant Andrei Maalberg kaitseb 9. novembril 2023 algusega kell 15:30 oma doktoritööd "Improving Beam-Based Regulation for Continuous-Wave Linear Accelerators with a Disturbance Model-Based Design" ("Pidevlaine lineaarsete kiirendite kiire põhise reguleerimise täiustamine häiringu mudelil põhineva sünteesi abil"). Doktoritöö on valminud koostöös Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf Uurimisinstituudiga (HZDR Research Center). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-507 AB (Akadeemia tee 15A) ning on jälgitav veebirakenduse MS Teams vahendusel. 

Käesolev väitekiri on pühendatud ajas lahendatavate kiirendipõhiste katsete ajalise resolutsiooni parendamisele. Tulenevalt asjaolust, et selle ajalise lahendamise täpsuse määrab suuresti kiirendi stabiilsus, täpsemalt selle aluseks oleva elektronkiire stabiilsus, keskendub see töö  reguleerimisalgoritmide analüüsile, disainile ja rakendamisele, et suurendada elektronkiire ajalist stabiilsust. Selles kontekstis uuritakse peatükis 2 raadiosagedusmüra ärakasutamist elektronkiire häirete modelleerimiseks. Uurimine näitab, et raadiosageduslikul müral põhinev häiremudel võib muutuda tarbetult kõrge järguliseks ja isegi nii ei kajasta see täielikult kiirendil mõõdetud tegelikku elektronkiire müra. Pärast seda, kirjeldatakse peatükis 3 kiirel põhineva regulaatori sünteesi, mis sisaldab endas häiremudelit, mis on tuletatud mõõdetud elektronkiire müraandmetest. Projekteeritud regulaatorit hinnatakse edukalt pidevlaine lineaarkiirendil ELBE. Esitatud tulemused näitavad, et üks regulatsiooniaste, mis on paigaldatud pidevlaine lineaarsesse kiirendisse ja sisaldab häiremudelil põhinevat kiire põhist regulaatorit, omab potentsiaali ületada tavaliselt kasutatavat proportsionaalset regulaatorit, ilma kiirendi stabiilsust kahjustamata. Lõpuks, peatükis 4 tutvustatakse reaalajas teostatavat kõrge järgulist kiire põhist regulaatori rakendamist, mis on valmis kiire kiirel põhineva tagasiside jaoks.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Eduard Petlenkov (Tallinna Tehnikaülikool) ning Ph.D. Michael Kuntzsch (HZDR)

Oponendid:

  • Ph.D. Sven Pfeiffer (Deutsches Elektronen-Synchrotron, Saksamaa)
  • kaasprofessor S. Hassan HosseinNia (Delfti Tehnikaülikool, Holland)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus 

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teamsis

Meeting ID: 388 558 521 728 
Passcode: j2y8y5 

Laeb infot...