Tallinna Tehnikaülikool

Mehaanika ja tööstustehnika instituudis kaitseb 2. veebruaril 2021 algusega kell 10:00 Andrus Pedai eksternina oma doktoritööd "Modelling and Simulation of Autonomous Vehicles and Systems and Their Advanced Control Methods" ("Autonoomsete sõidukite ja süsteemide ning nende täiustatud juhtimismetoodikate modelleerimine ja simuleerimine"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli peamaja V õppehoone ruumis U05-216 (Ehitajate tee 5).

Käesolev dissertatsioon koondab autori poolt alates 2011. aastast avaldatud 5 põhipublikatsiooni tulemused mehitamata sõidukite juhtimissüsteemide modelleerimise ja simuleerimise alal. 
Autori põhitöö on olnud seotud elektroonika- ja autotööstusega, mitmes rahvusvahelises ettevõttes. Paralleelselt oma põhitööga tööstuses hoidis Autor tihedat kontakti Tallinna Tehnikaülikooliga ja jätkas arendustööd mehitamata seadmete juhtimissüsteemide valdkonnas. Antud töö käigus fookuses olnud uudne mitmekiiruseline metoodika juhtimissüsteemide ülesehitusele on leidnud läbivalt arendamist ja rakendamist paljudes publikatsioonides ja enamuses käesoleva dissertatsiooni mehitamata seadmete näidisülesannetes.

Juhendajad: professor Raivo Sell, vanemteadur Andres Udal ja vanemteadur Igor Astrov (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • Dr. Libor Preucil (Tšehhi Tehnikaülikool Prahas, Tšehhi Vabariik)
  • professor Timo Seppäla (Aalto Ülikool, Soome)
  • dotsent Kuldar Taveter ( Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...