Tallinna Tehnikaülikool

Arvutisüsteemide instituudi doktorant Aneesh Balakrishnan kaitseb 3. mail 2022 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "A Synthetic, Hierarchical Approach for Modelling and Managing Complex Systems’ Quality and Reliability" ("Sünteetiline, hierarhiline lähenemine keerukate süsteemide kvaliteedi ja töökindluse modelleerimiseks ja haldamiseks"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-507AB (Akadeemia tee 15a) ning on jälgitav veebirakenduse MS Teams vahendusel.

Automatiseeritud elektroonikasüsteemid ja nende rakendused liiguvad elutähtsate valdkondade, nagu tervishoid, transport, autotööstus ja turvalisus ning meditsiin, otsustusprotsessi etappi. Elektrooniliste seadmete vältimatu kasutuselevõtt tõukab tagant vastavate riikide äriturge ja majandust. Seega standardse töökindluse, ohutuse ja kvaliteedi integreerimine elektroonikaseadmete funktsionaalsusesse on elektroonikasüsteemide
tootjate ja müüjate peamine eesmärk.
Doktoritöö eksperimentaalsete juhtumiuuringute lõppeesmärk on töötada välja sünteetiline lähenemine keerukate süsteemide kvaliteedi ja töökindluse modelleerimiseks ning juhtimiseks.

Juhendajad: kaasprofessor tenuuris Maksim Jenihhin (Tallinna Tehnikaülikool) ning Dr. Dan Alexandrescu.

Oponendid:

  • professor Dimitris Gizopoulos (Ateena Ülikool, Kreeka)
  • professor Paolo Rech (Trento Ülikool, Itaalia)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teams´is

Laeb infot...