Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Anna Cowart kaitseb 9. aprillil 2021 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "An Investigation of Noncovalently Bound Supramolecular Systems Through Case Studies of Oxacalixarenes and Iodo-triazoles" ("Mittekovalentsete sidemete abil moodustunud supramolekulaarsete süsteemide uurimine oksakaliksareenide ja jodotriasoolide näitel"). Doktoritöö on valminud koostöös Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudiga (KBFI). Kaitsmine on jälgitav veebikeskkonna Zoom vahendusel.

Keemiliste ühendite iseorganiseerumine läbi nõrkade aatomivaheliste sidemete on leidnud kasutust erinevates keemia valdkonnaga seotud rakendustes. Mitmed keemiliste sensorite tehnoloogiad nii ravimitööstuses kui ka veepuhastusprotsessides põhinevad materjalidel, mis töötavad eelmainitud molekulide vaheliste vastastikmõjude tekke põhimõttel. Samuti on nõrgad vastastikmõjud olulised orgaanilises keemias, reaktsioonide katalüüsil.
Selle doktoritöö eesmärk oli uurida kaht erinevat tüüpi ühendeid– oksakaliksareene ja jodo­triasoole, ning nendest ühenditest moodustatud molekulsüsteeme, mis on tekkinud molekulide vaheliste nõrkade vastastikmõjude osalusel. Doktoritöös sünteesiti kolm oksakaliksareeni makrotsüklit ning uuriti makrotsüklite vastastikmõjusid erinevate orgaaniliste ühenditega, et hinnata makrotsüklite potentsiaali materjalidena, mis suudavad siduda ja neutraliseerida toksilisi orgaanilisi ühendeid. Lisaks analüüsiti korrelatsiooni modifitseeritud struktuuriga jodo-triasoolide ja nendele spetsiifilise keemilise sideme, halogeensideme, tekke ja seostumistugevuse vahel.
Doktoritöös esitatud oksakaliksareenide ja triasooli­põhiste ühendite baasuuringud aitavad arendada uusi nõrkadel vastastikmõjudel põhinevaid materjale. 

Juhendajad vanemteadur Jasper Adamson (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut) ning professor Riina Aav (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Edvinas Orentas (Vilniuse Ülikool, Leedu)
  • kaasprofessor Erki Enkvist (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teams´is

Laeb infot...