Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Anni Kooli kaitseb 25. novembril 2022 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Sustainable Synthesis and Dearomatization of Oxygen-Containing Aromatic Compounds" ("Hapnikku sisaldavate aromaatsete ühendite jätkusuutlik süntees ja dearomatiseerimine"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduste maja ruumis SCI-109 (Akadeemia tee 15).

Paljudes bioaktiivsetes ning looduslikes ühendites leidub hapnikku sisaldavaid aromaatsete ühendite fragmente. Veelgi enam, need struktuuriühikud esinevad ka erinevates sünteetilistes polümeerides. Fenoolid ja naftoolid on samuti väga laialt kasutatavad väärtuslikud lähteained keemilises sünteesiks nii akadeemilises uurimises kui ka tööstuses. Selleks, et sünteesida hüdroksüleeritud areene, kasutatakse tihti mürgiseid oksüdeerijaid või siirdemetallilisi katalüsaatoreid, mis muudab sellised reaktsioonid toime tõttu keskkonnale jätkusuutmatuks. Seetõttu on roheliste ja keskkonnasõbralikemeetodite järele suur nõudlus. Elektrokeemia on üheks selliseks suurepäraseks alternatiiviks. Elektrit, mis pärineb jätkusuutlikest allikatest (päikese-, tuule- ja hüdroenergia) on võimalik kasutada jääkideta mitte toksilise reagendina, mis muudab sünteesi jätkusuutlikumaks ning sobivaks meie tuleviku vajadustele. Elektrokeemia kombineeritult läbivoolu tehnoloogiaga lubab meil läbi viia reaktsioone suurtes kogustes ning see omakorda aitab lähendada akadeemilisi teadusuuringuid tööstusele.
Selles töös me näitame kuidas on võimalik, kasutades elektrokeemilist lähenemist koos läbivoolu tehnikaga, hüdroksüleerida erinevaid elektronrikkaid areene.
Saadud tulemused avavad uusi võimalusi elektronrikaste areenide hüdroksüleerimiseks elektrokeemiliselt läbivoolu reaktorites ning fenoolide ja naftoolide alküleerivaks dearomatiseemiseks nende derivaatide saamisel. Üheski läbiviidud reaktsioonis ei kasutatud siirdemetallilisi katalüsaatoreid.

Juhendajad: juhtivteadur Margus Lopp ning vanemteadur Maksim Ošeka (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Eugenijus Butkus (Vilniuse Ülikool, Leedu)
  • kaasprofessor Uno Mäeorg (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...