Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Anti Hamburg kaitseb 3. juunil 2022 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Realisation of Energy Renovation Targets of Estonian Apartment Buildings" ("Eesti korterelamute renoveerimisel energiatõhususe eesmärkide saavutamine"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusmaja ruumis SOC-209 (Akadeemia tee 3) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Doktoritööga seotud uuringud keskenduvad renoveeritud korterelamute renoveerimisjärgse energiatõhususe analüüsile ja energiatõhusust mõjutavate tegurite selgitamisele. Peamiselt on analüüsitud, kas hoonetes on saavutatud eesmärgiks seatud kütteenergia kulu. Kütteenergia kulu omakorda mõjutavad oluliselt ka ruumiõhu temperatuur ning ventileeritav õhuvooluhulk. Seepärast on uuringutes hinnatud nende seoseid kütteenergia kulule. Kui hoonete energiatõhususarvutused teostatakse nn. standardkasutusel on hinnatud ka hoonete mõõdetud soojatarbevee energia kui ka kulutatud elektrienergia kaudu, palju on renoveeritud hoonete energia kulu sellega võrreldes erinev ning kas oleks vajalik muuta renoveeritud hoonete standardkasutust või mitte. 

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Targo Kalamees ja emeriitprofessor Teet-Andrus Kõiv (Tallinna Tehnikaülikool).

Oponendid:

  • professor Andrius Jurelionis (Kaunase Tehnikaülikool, Leedu)
  • kaasprofessor Dennis Johansson (Lundi Ülikool, Rootsi)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Laeb infot...