Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Anton Vedešin kaitseb 7. detsembril 2020 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Smart Cyber-Physical System for Personal Manufacturing" ("Tark küberfüüsikaline süsteem personaalseks tootmiseks"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-315 (Akadeemia tee 15A).

Käesoleva lõputöö panuseks on tark küberfüüsikaline süsteem personaalseks tootmiseks, mis tegeleb kirjeldatud probleemidega. Usume, et tootmise tulevik on üks turvaline, standardiseeritud platvorm automatiseeritud tootmiseks, mis parandab mitme müüja tarkvara killustatust, eemaldab lõppkasutajatele kasutatavuse vastuolu ning kaitseb intellektuaalomandi õigusi ja kaitseb ühiskonda kahjulike osade eest.
Selles lõputöös oleme panustanud personaalse tootmise targa küberfüüsikalise süsteemi kolme ehitusplokki: (1) uudne ja isemajandav tarkvaraökosüsteem personaalseks tootmiseks; (2) autmatiseeritud tootmise turvaline ja töökindel infrastruktuur ja arhitektuur, mis kasutab arvutusprotsessi füüsilisi piiranguid kaitsestrateegiana, mis muudab hajutatud failide salvestamise ja edastamise üliturvaliseks; (3) meil on laiendatud turvakontroll, et toetada intellektuaalomandi kaitset ja tuvastada ebaseaduslike füüsiliste objektide tootmine mustrituvastuse abil.

Juhendajad dotsent Innar Liiv ja professor Dirk Draheim (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Dieter Kranzlmüller (Müncheni Ludwig-Maximiliani Ülikool, Saksamaa)
  • professor Josef Küng (Johannes Kepleri Linzi Ülikool, Austria)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...