Tallinna Tehnikaülikool

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekava doktorant, Antonio Carlo kaitseb tarkvarateaduse instituudis oma doktoritööd "Kosmose ja kübervaldkonna vaheline seos: elutähtsa taristu vastupanuvõime, julgeoleku ja kaitse kindlustamine" ("The Space-Cyber Nexus: Ensuring the Resilience, Security and Defence of Critical Infrastructure"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-315 (Akadeemia tee 15a) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Alates esimese tehissatelliidi orbiidile saatmisest 1957. aastal on küber- ja kosmosevaldkonnad olnud tihedalt seotud. Seda vastastikust sõltuvust on tunnistanud sellised rahvusvahelised organisatsioonid nagu NATO, kes kuulutasid küberruumi ja avakosmose tegevusvaldkondadeks. Kosmos on ülioluline kriitilise infrastruktuuri haldamiseks kogu maailmas, kusjuures suurem osa sellest sõltub satelliidisüsteemidest. Lõputöö eesmärk on käsitleda, kuidas saab kosmosetaristut küberintsidentide eest kaitsta ning kuidas institutsioonid saaksid tagada küber- ja kosmosevaldkonna vastupidavuse. Autor kasutab kosmoseinfrastruktuuride riskide ja haavatavuse analüüsimiseks kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid meetodeid ning kohandatud intervjuusid ning pakub välja soovitusi nende vastupanuvõime ja juhtimise parandamiseks. Samuti käsitletakse lõputöös meetmeid kosmose- ja küberruumi kriiside lahendamiseks ning uute tehnoloogiate potentsiaali satelliidisüsteemide turvalisuse suurendamiseks. Hoolimata haavatavusest järeldab autor, et kosmose ja kübervõimekuse sidumise võimalused pakuvad märkimisväärset kasu globaalsele julgeolekule, vastupanuvõimele ja kaitsele.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Juhendaja vanemlektor dr Adrian Nicholas Venables ja kaasjuhendaja kaasatud professor prof dr Katrin Merike Nyman-Metcalf.

Oponendid:

  • prof dr Sergio Marchisio, Sapienza University of Rome, Itaalia;
  • prof dr Alla Pozdnakova, University of Oslo, Norra.

Jälgi avalikku kaitsmist zoomis

Meeting ID: 936 0412 0520
Passcode: 722139

Laeb infot...