Tallinna Tehnikaülikool

Tervisetehnoloogiate instituudi doktorant Ardo Allik kaitseb 16. novembril 2022 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Advancing Novel Physical Fatigue Assessment and Human Activity Monitoring Methods towards Perzonalized Feedback with Wearable Sensors" ("Kantavatel seadmetel põhinevate füüsilise väsimuse hindamise ning inimese aktiivsuse monitoorimise meetodite arendamine personaalseks tagasisideks"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone ruumis SOC-211b (Akadeemia tee 3) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Tehnoloogia arenedes on populaarsust kogunud erinevad seadmed, mis aitavad nende kasutajatel jälgida oma füüsilist aktiivsust, treeninggraafikut, -harjutusi ja põletatud kaloreid. Kuna selline monitooring muudab treenimise interaktiivsemaks ning võimaldab kasutajatel saada paremat ülevaadet oma edusammudest, motiveerib see sageli kasutajaid harrastama aktiivsemat elustiili. Füüsilise aktiivsuse ja treeningu jälgimine põhineb kantavatel seadmetel, mis mõõdavad, koguvad ja analüüsivad kasutaja füsioloogilisi andmeid. Mugavaks kasutamiseks peavad kantavad süsteemid olema väiksed ja märkamatud, mis omakorda seab märkimisväärse nõude nende süsteemide erinevate aspektide optimeerimisele, näiteks energiatarbimise vähendamisele. Antud doktoritöö üldeesmärk on edendada uudseid füüsilise väsimuse hindamise ja inimese aktiivsuse monitoorimise meetodeid, mida saaks reaalajas rakendada erinevate andurite abil kantavates süsteemides.
Käesolev lõputöö toob välja mitmeid võimalusi kaasaegse füüsilise väsimuse hindamise ja liikumisviiside tuvastamise meetodite edasiseks arendamiseks, parandades nende jõudlust või optimeerides neid kantavates süsteemides kasutamise eesmärgil.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Ivo Fridolin, täisprofessor tenuuris Gert Jervan ning vanemteadur Kristjan Pilt (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • Dr. Ingrid Eitzen (SINTEF Digital, Norra)
  • professor Pasi Liljeberg (Turu Ülikool, Soome)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Laeb infot...