Tallinna Tehnikaülikool

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi doktorant Artjom Saia kaitseb 9. mail 2024 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Economic Perspectives of Twin-transition: Low-carbon Production and Inclusive Digitalization" ("Rohe-digipöörde majanduslikud perspektiivid: madala süsinikheitega tootmine ja kaasav digitaliseerimine"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna hoone ruumis SOC-212 (Akadeemia tee 3).

Kaasava rohelise majanduskasvu saavutamiseks peavad majandused arvestama majanduslike, keskkonna- ja sotsiaalsete tegurite mitmekesisusega. Ka kompleksset rohelist tootmist tuleks pidada kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste vähendamisele kaasaaitavaks. Antud uuring keskendub rohepöörde ja digitaalsete arengute seosele – rohe-digipöördele”, mille aluseks on kaasaegsete tehnoloogiate areng, et teha kindlaks digitaalsete ja roheliste tehnoloogiate mõju CO2 heitkogustele. Täiustatud digitaaltehnoloogiad, näiteks masinõpe, võivad vähendada teiste süsinikumahukate tehnoloogiate kahjulikke mõjusid, kuid nad ise aitavad kaasa CO2 heitkogustele oma energiakasutuse tõttu. See, kas digitaliseerimine on seotud süsinikdioksiidi heitkoguste suurenemise või vähenemisega, võib sõltuda riigi teadus- ja arendustegevuse (T&A) väljundi keerukusest, mida esindavad tehnoloogiapatendid. Selles uuringus uuritakse üleminekut režiimis, mille põhjustab teadus- ja arendustegevuse väljund, mis modereerib digitaliseerimise ja CO2-heite seost.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Kadri Männasoo ning kaasprofessor tenuuris Aaro Hazak (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Javier Ordóñez (Jaume I ´Ülikool, Hispaania)
  • lektor Helen Poltimäe (Tartu Ülikool, Eesti)

Laeb infot...