Tallinna Tehnikaülikool

Mehaanika ja tööstustehnika instituudi doktorant Asad Alamgir Shaikh kaitseb 21. juunil 2021 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "Tribological Behavior of Hybrid Coatings at Extreme Conditions" ("Hübriidpinnete triboloogiline käitumine ekstreemsetes tingimustes"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli V õppehoone ruumis U05-216 (Ehitajate tee 5).

Pinnete suur kõvadus ja kulumiskindlus, väike hõõrdekoefitsient ja keemiline inertsus on võtmeomadused nende kasutamisel lõikeriistade ja kuluosade korral. Kiirlõiketöötlemisel kuivalt ja õhu käes võib leida aset lõikeriista rivist väljalangemine, mis on põhjustatud õhuhapniku toimest pindele. Siinjuures on oluline just kaitse oksüdatsiooni vastu ekstreemtingimustes.
Tallinna Tehnikaülikoolis läbiviidud teemantpinnete varasemad tribouuringud on näidanud süsinikusisaldavate kihtide korral säbarlaine- ja vagumustrite teket kulunud pindadel, aga ka õhukeste teemantpinnete läbipainet liugekulumise tingimustes. Samuti on välja selgitatud teemantpinnete iseorganiseerumise võimalus tribosüsteemides. Teiselt poolt on selgunud süsiniku baasil pinnete efektiivse kaitse vajadus kõrgtemperatuursetes kasutustes. Siit tulenevalt oli seatud doktoritöö ülesandeks selgitada välja õhukese oksiidikihi mõju teemantpinnete triboomadustele, eelkõige kõrgetel temperatuuridel.

Juhendajad: vanemteadur Vitali Podgurski ja professor Fjodor Sergejev (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Anssi Laukkanen (VTT Technical Research Centre of Finland Ltd., Soome)
  • kaasprofessor Sergei Vlassov (Tartu Ülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...