Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Bilal Asad kaitseb 27. augustil 2021 algusega kell 14:00 oma doktoritööd „Mathematical Modelling of Three Phase Squirrel Cage Induction Motor and Related Signal Processing for Fault Diagnostics“, („Kolmefaasilise lühisrootoriga asünkroonmootori matemaatiline modelleerimine ning lähtuv rikkediagnostiline signaalitöötlus“). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-226 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Doktoritöö eesmärgiks on uurida analüütilisi meetodeid lühisrootoriga asünkroonmootori modelleerimiseks, mis vajavad oluliselt vähem  simuleerimisaega kui samaväärsed lõplike elementide meetodil (FEM) baseeruvad mudelid. Seda tehakse omakorda eesmärgil, et välja töötada mudel, millega on võimalik simuleerida kõiki enim levinud elektrimasinate rikkeid, mida omakorda saab kasutada keerukates modelleerimisel baseeruvates diagnostilistes algoritmides, nagu parameetrite ennustamine ja pöördprobleemi teoorias. Teiseks oluliseks eesmärgiks antud doktoritöös on erinevate signaalitöötlusalgoritmide uurimine, hinnates nende eeliseid ja puuduseid, tuvastamaks rikkeid võimalikult varajases staadiumis ning võimaldades 
süvitsi analüüsida asünkroonmootorite terviklikku vooluspektrit nii siirete kui püsitalitluse olukordades. Selleks teostati väljatöötatud mudelil simulatsioonid nii korrasoleva kui purunenud rootorivarrastega mootoril ning mudel valideeriti eksperimentaalsete mõõtetulemustega.

Juhendajad: vanemteadur Toomas Vaimann, abiprofessor tenuuris Ants Kallaste (Tallinna Tehnikaülikool) ning professor Anouar Belahcen (Aalto Ülikool)

Oponendid:

  • professor Jose A. Antonino-Daviu (Valencia Polütehniline Ülikool, Hispaania)
  • lektor Konstantinos N. Gyftakis (Edinburgh´i Ülikool, Suurbritannia)

Doktoritöö on avaldatud Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 959 1567 5538
Passcode: 291646

Laeb infot...