Tallinna Tehnikaülikool

Arvutisüsteemide instituudi doktorant Cecilia Monoli kaitseb 31. mail 2024 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "A Novel Approach for Aquatic Gait Analysis Using Wearable Inertial and Hydrodynamic Pressure Sensors" ("Uudne lähenemisviis veealuse kõnnaku analüüsiks, kasutades kantavaid inertsiaalseid ja hüdrodünaamilisi rõhuandureid"). Doktoritöö on valminud ühisjuhendamise lepingu raames koostöös Milano Polütehnikumiga. Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja 6A õppehoone ruumis U06A-229 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse MS Teams vahendusel. 

Veekeskkonnas liikumise hindamist ja mõistmist takistab spetsiaalselt selle valdkonna jaoks väljatöötatud asjakohaste tehnoloogiate ja protokollide puudumine. Seetõttu on teadmised vesifüsioteraapia mõju kohta elukvaliteedile jamotoorsetele oskustele endiselt piiratud. Käesoleva doktoritöö eesmärk on kõrvaldada need puudujäägid, arendades, katsetadesja valideerides meetodit, mis põhineb uutel kantavatel, veealuse kõnnaku analüüsiks mõeldud inertsiaal- ja dünaamilistel rõhuanduritel. 
Doktoritöö eesmärk on käsitleda veealuse liikumise analüüsiks kasutatavate kantavate seiremeetodite piiratud kättesaadavust ning valdavat tuginemist maismaapõhistele parameetritele. Uute arusaamade ja meetodite tutvustamisega aitab see kaasa meie teadmistele veealuse liikumise kohta. Doktoritöös pakutakse välja hüdrodünaamiline surve alajäsemetele kui uudne viis veealuse liikumise kirjeldamiseks. Välja töötatud kantav inertsiaalne mõõtetehnoloogia koos hüdrodünaamilise rõhu kasutamisega osutus mitmekülgseks ja korratavaks meetodiks veealuse kõnnaku analüüsiks. See töö võimaldab paremini mõista, kuidas vee olemasolu mõjutab liikumist ja võib mõjutada veealaste rehabilitatsiooniprotokollide väljatöötamist tulevastes uuringutes.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Juhendajad: kaasprofessor tenuuris Jeffrey A. Tuhtan (Tallinna Tehnikaülikool) ning professor Manuela Galli ja kaasprofessor Alessandro Colombo (Milano Polütehnikum)

Oponendid: 

  • Dr. Helena Gapeyeva, MD, PhD (Ida-Tallinna Keskhaigla, Eesti)
  • Peter Wolf, PhD (ETH Zürich, Šveits)

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teamsis

Laeb infot...