Tallinna Tehnikaülikool

Arvutisüsteemide instituudi doktorant Cesar Giovanni Chaves Arroyave kaitseb 31. märtsil 2023 algusega kell 10:00 oma doktoritööd "Bandwidth Reduction DoS Attacks in Multi-Tenant NoC-based MPSoCs: Detection and Avoidance Strategies" ("Ribalaiuse vähendamise DoS-rünnakud mitme rentnikuga NoC-põhiste MPSoC-de puhul: tuvastamise ja vältimise strateegiad"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-507AB (Akadeemia tee 15A) ning on jälgitav veebirkaenduse MS Teams vahendusel.

Mitme kasutajaga süsteemide arendamisel on üks peamisi probleeme turvalisus. Eriti oluline on tuvalisust silmas pidada olemasolevate komponentide integreerimisel, sest nende kombineerimisel loodav süsteem ei pruugi olla turvaline, isegi kui komponendid ise seda on. Lisaks on mitme rentnikuga süsteemid (multi-tenant systems), nagu näiteks pilvepõhiseid teenuseid pakkuvad süsteemid, haavatavad teenusetõkesusrünnakute (DoS-rünnakute) poolt, sest üks pahatahtlik kasutaja saab mõjutada teenuse kvaliteeti paljude teiste kasutajate jaoks. Sellised rünnakud mitte ainult ei häiri süsteemi toimimist ja ei pikenda aega, mis kulub legitiimsete rakenduste jooksutamiseks, vaid võivad põhjustada teenusepakkujale ka reaalset rahalist kahju. Seda näiteks seepärast, et rünnakute tõttu ei suuda teenusepakkuja tagada lepingujärgseid kokkuleppeid teenuse kvaliteedi osas.
Kuna mitmeprotsessoriliste kiipsüsteemide jõudlus on pidevalt kasvanud, on viimastel aastatel samuti suurenenud DoS-rünnakute arv selliste süsteemide vastu. See doktoritöö annab ülevaate kõigist kontseptsioonidest, mis on vajalikud selle teema ja konteksti mõistmiseks. Samuti antakse detailne ülevaade töös kasutatud ohumudelist. 

Juhendajad: profesor Thomas Hollstein (Tallinna Tehnikaülikool) ning Dr. Johanna Sepúlveda

Oponendid:

  • Dr. Poona Bahrebar (Genti Ülikool, Belgia)
  • professor Thilo Pionteck (Magdeburg´i Otto von Guericke Ülikool, Saksamaa)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teamsis

Meeting ID: 335 319 087 912 
Passcode: Xub3Qe 

Laeb infot...