Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Chad Mitchell Nester kaitseb 1. veebruaril 2024. a. algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Osalised ja relatsioonilised algebralised teooriad" ("Partial and Relational Algebraic Theories") . Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia maja ruumis ICT-638 (Akadeemia tee 15a) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Käesolev doktoritöö toob sisse osalise ning relatsioonilise algebralise teooria mõisted, kus tehete interpretatsiooniks on vastavalt osalised funktsioonid ning relatsioonid. Töö põhiosa keskendub osaliste funktsioonide ning relatsioonide kategooriate monoidilisele struktuurile. Osalisi ning relatsioonilisi algebralisi teooriaid saab kumbagi näitlikult esitada monoidiliste kategooriate nöördiagrammide abiga, mis täidavad siin termide rolli. Muutkondadele — kategooriatele, mis on mingi teooria mudelite kategooriaks — on leitud karakterisatsioonid nii osaliste kui ka relatsiooniliste algebraliste teooriate juhtumil. Selgub, et osalistele algebralistele teooriatele vastavad muutkonnad on täpselt lokaalselt lõplikult esitatavad kategooriad, samas kui relatsioonilistele algebralistele teooriatele vastavad muutkonnad on täpselt defineeritavad kategooriad.

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Juhendaja: prof Pawel Maria Sobocinski.

Oponendid: 

  • Prof. Paul Levy, Birminghami Ülikool (University of Birmingham), Suurbritannia;
  • Prof. Marino Miculan, Udine'i Ülikool (University of Udine), Itaalia.

Jälgi avalikku kaitsmist zoomis

Meeting ID: 950 0313 1541
Passcode: 160532

Laeb infot...