Tallinna Tehnikaülikool

Ärikorralduse instituudis kaitseb 29.juunil 2023 algusega kell 10:00 Christopher Paul Meyer eksternina oma doktoritööd "Entrepreneurial Discovery Process Design for Sustainable Development within Smart Specialisation Strategies" ("Ettevõtliku avastusprotsessi kavandamine säästva arengu jaoks arukate spetsialiseerumise strateegiate raames"). Kaitsmine toimub veebiülekandena ja on jälgitav rakenduse MS Teams vahendusel. 

Käesoleva doktoritöö eesmärk on uurida ja parandada arusaamist ettevõtluse avastusprotsessi (EDP) ülesehitusest ja positsioneerimisest aruka spetsialiseerumise strateegiate (S3) kavandamise ja rakendamise kontekstis, et võimaldada piirkondlikku jätkusuutlikku arengut. S3 ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiad (RIS3) leiavad üha suuremat huvi piirkonna innovatsioonipoliitika kavandamisel ja juhtimisel, kuna praegu toimub üleminek ajavahemikust 2014–2020 ajavahemikule 2021–2027. Seejuures peavad piirkondlikud otsustajad mitte ainult õppima esimesest rakendusperioodist, vaid kujundama strateegiad ümber, et vastata tulevastele nõudmistele, ning andma piirkondliku panuse Euroopa ja rahvusvahelistesse tegevuskavadesse, nt Euroopa rohelise kokkuleppe, ÜRO säästva arengu eesmärkide ja Agenda 2030, Euroopa uue Bauhausi või “Fit for 55” paketi raames. Teisisõnu peab Euroopa regionaalpoliitika kujundamine rajama S3-strateegia ja rakendamise tee aastateks 2021–2027 ja pärast seda, et algatada nõutud säästev areng mitmel tasandil. 

Juhendaja professor Gunnar Klaus Prause (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Per Servais (Linnaeus´i Ülikool, Rootsi)
  • professor Cristina Sousa (Lissaboni Ülikool-Instituut ISCTE, Portugal)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teams´is

Meeting ID: 360 584 257 600
Passcode: 2RrXwm

Laeb infot...