Tallinna Tehnikaülikool

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi doktorant Collins Burton Mwakwata kaitseb 21. juunil 2022 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "Scheduling in Radio Resource Management for Massive Machine-Type Communications" ("Raadioressursside planeerimine massiivse masin-masin tüüpi kommunikatsiooni korral"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli peamaja II õppehoone ruumis U02-208 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse MS Teams vahendusel.

Aasta-aastalt suureneb sideseadmete hulk, mis võimaldavad nii viienda põlvkonna mobiilside (5G), kui ka sellele eelnevate ning järgnevate traadita side standarditel baseeruvate teenuste toimimist. Piiratud raadioressursside hulk koos aina suureneva sideseadmete arvuga tekitab vajaduse uudsete raadioressursi haldamise meetodite järgi. Kasvav raadioseadmete arv toob tahtmatult endaga kaasa ka suureneva häirete hulga, muutes
traditsiooniliste meetoditega teenuse kvaliteedi tagamise võimatuks.
Käesolev doktoritöö keskendub raadioressursside haldamise meetodite arendamisele. Täpsemalt käsitletakse häirete halduse meetoditele milledes rakendatakse ennetavat toimingute ajastust, et maksimeerida sidevõrgu üleüldist jõudlust.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Muhammad Mahtab Alam ja kaasprofessor tenuuris Yannick Le Moullec (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Luca Reggiani (Milano Polütehnikum, Itaali)
  • professor Qammer Abbasi (Glasgow Ülikool, Šotimaa)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist MS Teams´is

Laeb infot...