Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant Denys Bondar kaitseb 22. detsembril 2023 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Design of Acetylcholinesterase Reactivators and Poly(ADP-ribose) Polymerase Inhibitors Based on Hydroxamic Acids and Oximes" ("Hüdroksaamhapetel ja oksiimidel põhinevate atsetüülkoliinesteraasi reaktivaatorite ja polü(ADP-riboos)polümeraasi inhibiitorite disain"). Doktoritööle ligipääs on piiratud, mistõttu kaitsmine ei ole avalik.

Alates Edwardsi ja Pearsoni teedrajavast tööst reaktiivsuse α-efekti valdkonnas, on supernukleofiilide kontseptsiooni põhjalikult uuritud ning see on tänapäevase füüsikalise orgaanilise keemia üheks tähtsaimaks uurimisobjektiks. 
Tänu supernukleofiilide madalale hinnale, mitmekülgsusele ja põhjalikult uuritud keemiale on need orgaanilises sünteesis laialdaselt kasutusel. Vaatamata sellele, on tüüpiliste supernukleofiilide – hüdroksaamhapete ja oksiimide kasutamine meditsiinilises keemias tõsine väljakutse, nende eeldatavalt nõrga N-O sideme tõttu, mis vähendab ühendite keemilist stabiilsust, potentsiaalsete ravimite efektiivsust ja kaasnevate metaboliitide ohutust. Selle uuringu eesmärgiks on demonstreerida hüdroksaamhapete ja oksiimide kasulikkust ravimite väljatöötamisel, käsitledes kahte meditsiinilist probleemi: orgaanilise fosfaadi (OP) mürgistust ja vähivastaste ainete väljatöötamist.
Antud uuring laiendab α-nukleofiilide kasutusvõimalusi ravimite väljatöötamisel ja erinevate asendatud oksiimide ja hüdroksaamhapete sünteesi 
võimalusi, rikastades seeläbi väärtuslike terapeutiliste omadustega oksasolopürimidiinidel põhinevate ravimite raamatukogusid väärtuslike ravimikandidaatidega.

Juhendaja vanemteadur Yevgen Karpichev (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • PhD Olga Tšubrik (OÜ Alminnovo, Eesti)
  • professor Jean-Manuel Raimundo (Aix-Marseille´ Ülikool, Prantsusmaa)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Laeb infot...