Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant Dhanushka Chamara Liyanage kaitseb 14. detsembril 2021 algusega kell 12:00 oma doktoritööd "Smart Terrain Perception Using Hyperspectral Imaging" ("Hüperspektraal-pilditehnika maastiku nutikaks tajumiseks"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli energeetikamaja ruumis NRG-515 (Ehitajate tee 5) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel. 

Hüperspektraalne pildistamine annab RGB-kujutistele tohutu eelise teabe rohkuse osas. See tehnoloogia on andnud suuremat edu erinevates  masinanägemise rakendusvaldkondades. Siiski on selle kasutamine autonoomse tajumise puhul üsna uurimata. Selles väitekirjas uuritakse erinevaid võimalusi HSI pakub taju parandamiseks autonoomsete sõidukite. Rõhuasetus oli struktureerimata maastikutingimustel, kus uuringud on olnud piiratud. 
Kokkuvõttes võib hüperspektraalne pildistamise meetod suurendada autonoomsete sõidukite tajusüsteemi täpsust, mis töötab struktureerimata maastikul või maastikul. Autonoomsete sõidukite spektraalse pildistamise meetodi tegeliku rakendamise seisukohast on võimalik välja töötada vähem spektriribadega multispektraalne pildiandur, mis on stseeni liigitamiseks kõige tõhusam. Koos sellise optimeeritud spektraalkaameraga võivad pildid jäädvustada ala skaneerimisrežiimis. DCNN-mudelite väljatöötamine, mis on kohandatud spektraalse pildistamise alusel stseeni mõistmiseks, 
võib muutuda reaalsuseks.

Juhendajad: professor Mart Tamre ja teadur Robert Hudjakov (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • kaasprofessor Gholamreza Anbarjafari (Tartu Ülikool, Eesti)
  • kaasprofessor Tomasz Piotr Kucner (Aalto Ülikool, Soome)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus. 

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 913 9518 9040
Passcode: 792052

Laeb infot...