Tallinna Tehnikaülikool

Mehaanika ja tööstustehnika instituudi doktorant Dmytro Tkachivskyi kaitseb 24. augustil 2021 algusega kell 13:00 oma doktoritööd "Abrasive Wear Resistant Composite Hardfacings with Ex-situ and In-situ Synthesized Carbide Reinforcement" ("Abrasiivkulumiskindlad komposiitpinded ex-situ ja in-situ sünteesitud karbiidkõvafaasiga"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli peamaja V õppehoone ruumis U05-216 (Ehitajate tee 5).

Enamikel juhtudel on masinate rivist väljalangemise põhjuseks masinaosade mehaaniline kulumine, eelkõige liug- ja abrasiivkulumine, mis leiab aset autodes, naftakeemiaseadmeis, materjalide ringluses, lennunduses, ehitus- ja meretehnikas. Vähendamas kulumise mõju läbi uute toodete tugevdamise või kulunud masinaosade taastamise, kasutatakse laialdaselt spetsiaalselt disainitud kõvapindeid.
Käesoleva töö fookuses on pindamisel laia kasutamist leidnud hapnik-kiirleekpihustus (HVOFS) ja plasmapealesulatus (PTAW), pindepulbritest aga eksperimentaalsed ex-situ ja in-situ sünteesitud kõvafaasiga segud.
Töö eesmärgiks oli pakkuda komposiitpindeid, mis on saadud HVOFS ja PTAW teel ja mis sisaldavad titaan- ja kroomkarbiide.
Uuriti erinevate eksperimentaalpulbersegude koostist, osakeste morfoloogiat ja pulbrite voolavust, selgitamaks nende mõju sünteesile ja saadavate pinnete kõvadusele ning kulumiskindlusele. Samuti uuriti saadud pulberpinnete faasilist koostist, kõvadust ja abrasiivkulumiskindlust.

Juhendajad: emeriitprofessor Priit Kulu ja teadur Andrei Surženkov (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • PhD Arkadi Zikin (Oerlikon Metco AG, Šveits)
  •  dotsent Alexander Ryabchikov (Eesti Maaülikool, Eesti)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus.

Laeb infot...