Tallinna Tehnikaülikool

Ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Eero Tuhkanen kaitseb 5. mail 2021 algusega kell 11:00 oma doktoritööd "Slotted-In Steel Plate Connections with Dowels in Cross-Laminated Timber Shear Walls" ("Sissefreesitud terasplaadiga naagelliited ristkihtliimpuidust jäikusseintes"). Kaitsmine toimub Tehnikaülikooli peamaja III õppehoone ruumis U03-214 (Ehitajate tee 5).

Käesolev doktoritöö uurib sissefreesitud terasplaadiga naagelliiteid ristkihtliimpuidust jäikusseintes nii liite kui ka seina kui terviku tasemel. Liite kandevõime arvutamise üht olulisimat sisendparameetrit, muljumistugevust, on käsitletud lähtudes ristkihtliimpuidu kihtide arvust ja paksusest. Lisaks paljudele laborikatsetele kasutati analüüsis kirjanduses saadaolevaid muljumistugevuse andmeid. Tulemusena leiti kihi paksuse mõju muljumistugevusele ning pakuti välja uus empiiriline arvutusmudel, mis arvestab praktikas kasutatavate ristkihtpuidust paneelide kihtide paksusega. 

Juhendajad: professor Alar Just, emeriitprofessor Karl Õiger ja professor Targo Kalamees (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Philipp Dietsch (Innsbrucki Ülikool, Austria )
  • kaasprofessor Robert Jockwer (Chalmersi Tehnikaülikool, Rootsi)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Laeb infot...